Сурська культура

Кістяні знаряддя сурської культури. Надпоріжжя. Археологічний музей НАН України

 Сформувалася на базі місцевого населення мезолітичної кукрецької культури під буго-дністровським впливом. Пам'ятки сурської культури поширені в порожистій частині Дніпра, в басейнах рік Самари й Орелі та в Приазов'ї. У розвитку культури виділяються три періоди. У першому періоді культура не виходить за межі порожистої частини Дніпра, а її мешканці займаються, в основному, мисливством та рибальством за допо­могою човнів та риболовних сіток. У цей час уже робилися спроби приручення домашніх тварин. У другому періоді сурські общини освоюють також територію Приазов'я (Семенівка та Кам'яна Могила). Їхня економіка й далі ґрунтується на мисливстві та рибальстві, але зростає роль тваринництва — в цей час розводять велику та дрібну рогату худобу та свиней. У третьому періоді населення сурської культури і далі підтримує взаємини зі своїми західними сусідами — буго-дністровцями. Завдяки цьому в господарстві робляться перші спроби впровадження мотичного землеробства та культивування пшениці двозернянки.