Білогрудівська
культура на території Надніпрянщини

Зразки посуду з Гордіївського могильника (за рисунком С. С. Березанської та В. І. Клочка)Наддніпрянщина

Матеріали білогрудівської культури знайдено на Суботівському городищі у басейні Тясмину на Черкащині, але вони зосереджені тут на його неукріпленій частині. Відкрито напівземлянки та землянки, які утворювали окремі невеликі садиби. Спорудження рову та валу на укріпленій ділянці цього городища відбулося пізніше.      
Місцевими були багатовиткові спіральні підвіски, але вони є своєрідною реплікою карпато-дунайських виробів. Дуже багато таких підвісок знайдено у Середньому Подніпров'ї та у басейні Бугу, зокрема у похованнях Гордіївського могильника.
На поселенні у Собковці знайдено маленькі глиняні статуетки, імовірно, коня й бика, а у Ворошилівці є розбита фігурка людини з розведеними у сторони короткими руками.
1918—1926 рр. у Білогрудівському лісі біля с. Піковець Уманського р-ну Черкаської обл. проводилися розкопки курганоподібних узвиш – зольників.  Це була чи не перша досліджена пам'ятка білогрудівської культури. 
Чикалівське поселення розташоване в урочищі Пасіка біля с. Чикалівка Кременчуцького
р-ну Полтавської обл. Було відкрито 1959 р. Дніпродзержинською експедицією Інституту археології АН УРСР. Нещодавній новий аналіз отриманих матеріалів, проведений
Д. П. Куштаном, остаточно довів саме білогрудівську належність поселення та змішаний склад населення, яке його заснувало.