Вступ України до
Світової Організації Торгівлі (СОТ)

Україна, 2008 р.

Вступ України до Світової Організації Торгівлі (СОТ)

5 лютого 2008 р. у Женеві Президент України В. Ющенко і Генеральний директору Сві­то­вої організації торгівлі (СОТ) Паскаль Ламі підписали Про­то­кол про вступ України до СОТ. Урочиста церемонія підписання протоколу відбувалася у Женеві у штаб-квартирі СОТ на Ге­не­раль­ній раді цієї організації. Під­готовча робота Ук­раї­ни щодо вступу до цієї міжнародної організації тривала 14 років. Світова Організація Торгівлі (СОТ).jpgПідписаний Протокол про вступ України до СОТ містить 1 тис. сторінок документів. Президент України В. Ющен­ко привітав український народ зі вступом України до Світової організації торгівлі. Це стало ще одним кроком до визнання України країною з ринкової економіки на міжнародному рівні. Україна намагалася увійти до СОТ з 1993 р. У 2005—2006 рр. були ухвалені 38 законодавчих актів, необхідних до вступу в організацію. Потребувалося також підписання двосторонніх угод про доступ на ринки товарів та послуг з усіма країнами Фінальним етапом стали підписання протоколів з Киргиз станом та В’єтнамом. У 2008 р. до СОТ входило 151 країн. Інтеграція до СОТ відкривала для України доступ до світових ринків. Членство у СОТ робить Україну повноправним учасником світової торгівлі з відповідним статусом, розширює можливості впливати на вироблення правил світової торгівлі. Одним з негативних наслідків може бути погіршення становища ви­роб­ників, орієнтованих на внутрішній ринок, так як їм доведеться конкурувати з більше де­шевим імпортом. Проте можуть бути посилені конкуренція між внутрішніми виробниками та ви­робниками, які поставляють більш дешеву імпортну продукцію. 10 квітня 2008 р. Вер­хов­на Рада ратифікувала Протокол про вступ України до СОТ. 16 травня 2008 р. Протокол про набуття Україною членства у СОТ набрав чинності.