Унікальні знахідки
Таврії


У середньому палеоліті України розрізняється кілька територіальних угруповань. Кількість пам'яток у кожному з них залежить не тільки від інтенсивності заселення, але й від дослідждення регіону. В реаліях середнього палеоліту не існувало стабільних кордонів якихось віртуальних спільнот, які можна було б порівнювати з виділеними територіальними угрупованнями. Пролом ІІ.Двобічно-оброблений ніжУ той же час такий підрозділ враховує ландшафтну специфіку досліджуваних регіонів, яка зберігала своє значення протягом усього плейстоцену: рівнинний ареал з басейнами великих річок і гірський (включно з передгір'ями) ареал. Помічено, що більшість середньопалеолітичних пам'яток тяжіє до долин великих рік (Дністра, Дніпра, Дону) та морських узбереж Азовського й Чорного морів, або ж пов'язана з гірськими масивами Криму і Карпат. Важливу роль у локалізації тих чи інших крем'яних технокомплексів відігравали природно-географічні рубежі — такі як найбільші водні артерії чи гірські гряди. Разом з тим, великі ріки та гірські гряди не тільки відігравали роль поділяючих рубежів, але нерідко виступали й магістральними направляючими у процесах розселення давніх колективів.
Виходячи з даних про значне переважання на багатьох мустьєрських пам'ятках решток окремих видів (віслюк, бізон, мамонт тощо), можна говорити не тільки про наявність уже в цю епоху спеціалізації мисливства, але й про те, що неандертальці вже могли прогнозувати час і місце окремих сезонних або локальних переміщень тварин.Пролом ІІ. Кістяні вироби з елементами орнаменту
Окремі групи неандертальців могли об'єднуватися на період масового проходу стадних тварин уздовж скельних урвищ, через урочища та інші місцевості придатні для влаштування засідок. Показовим у цьому відношенні є те, що середньопалеолітичні пам'ятки передгірного Криму зосереджені у вузьких долинах прориву річок через друге пасмо гір.
Це були єдино можливі шляхи міграції тварин із степової частини в передгір'я і, враховуючи куестовий, зі стрімкими скельними обривами, характер місцевості, мали бути перспективними для вдалого полювання.