Культура фракійського
гальштату

Михалківський скарб золотих речей. Культура Ґава-Голігради. VIII ст. до н.е. ГаличинаКультура фракійського гальштату 

Назва "Ґава" походить від культури Ґава у північно-східній Угор­щині, "Голігради" — від поселення біля с. Голігради на Тернопільщині. В Україні пам'ятки цієї культури поширені в Тернопільській, Чернівецькій, Іва­но-Фран­ківсь­кій, Закарпатській, пів­ден­ній частині Львівської областей. Існувала в ХІ—VIII ст. до н. е. 
Відомо понад 100 поселень, 6 городищ, 21 скарб. Городища виявлені біля сіл Лисинички та Нижнє Кривче на Тернопільщині. Городище біля с. Лисинички займало 160 га, збереглися вал і рів. Для поховального обряду (Сопіт) характерне трупо спалення і поховання решток у глиняних посудинах (урнах). З речей матеріальної культури переважає глиняний ліпний посуд (горщики, глечики, миски) з лощеною поверхнею, крем'яні, кам'яні і кістяні знаряддя. Багато бронзових знарядь — сокир (кельтів), серпів, наверш списів, браслетів та інших прикрас. 
Найвідоміші скарби: Михалківський (тепер с. Михалків Тернопільської області) скарб золотих речей, Грушківський (с. Грушки на Івано-Франківщині) скарб бронзових речей (серпів, кельтів, мечів, кинджалів, прикрас). В с. Лоєва на Івано-Франківщині знайдено залишки соляних шахт і солеварного виробництва. Основу соціального життя становили розвинені родопатріархальні відносини, виділилась багата родоплемінна верхівка. В духовній культурі панували традиційні релігійні уявлення, тобто віра в священну силу вогню, культ сонця. Пізні групи населення культури фракійського гальштату взяли участь у формуванні місцевих етнічних груп, що належали до фракійців.