Знахідки Городенщини

Зброя і знаряддя праці висоцької культури. Галичина.Знахідки Городенщини

Цікаву пам'ятку того часу виявив І. Коперницький 1877 р. в городницькому лісі, біля городища. Під одним спільним могильним насипом знайдено три кам'яні скринькові труни. В них були кістяки, чорного кольору миска з кістками невеликої свині, три глечики, багато скляних і бурштинових намистин, уламок залізного ножа, мале кільце з бронзового дроту і кістяний свистунець.
Три окремі поховання під одною спільною могилою можна вважати доказом існування родового суспільного ладу. Це був, мабуть, родинний склеп того типу, що був знаний вже у бронзову добу на теренах сусідньої Івано-Франківщини. Зафіксована в могильному інвентарі чорна миска є відображенням впливу гальштатської культури з альпійських країв, притаманного Україні в цілому та Городенщині, зокрема. Цей вплив позначився нововинайденою технікою в гончарному виробництві, яка полягала в навмисному закопчуванні глиняного посуду і наступному поліруванні його аж до металевого блиску. Модний на ті часи посуд цього типу, цілий і в уламках, був виявлений, поза згаданою могилою-склепом, у кількох інших місцях Городниці, а крім того в Поточиськах, Дубках, Ісакові й Жабокруках, як сліди тогочасних поселень у цих місцевостях. Іншого типу кістякове поховання відкопав В. Пшибиславський 1879 р. в Городниці на ниві "Пріське". Біля покійника він знайшов вістря стріл, сережки у вигляді скручених коротких цвяхів з широкими голівками, голку для скріплення одягу — все з бронзи, та уламки розбитої глиняної посудини, для напутньої їжі. Важливою вказівкою для визначення етнічної належності покійника в цьому похованні були цвяхо-подібні булавки.
Зовсім інші за своїм характером бронзові предмети ранньої залізної доби були виявлені в Кунисівцях, у Сухому Ярі, і в Жабокруках, в печері Петрунячка. Це бронзові казани з кулястим тулубом, з пластичним орнаментом та великими напівкруглими дужками для носіння, все це могли використовувати лише багаті люди. Такий же посуд знайдено у сусідній Товмаччині (Озеряни), а головне – в багатьох місцевостях Угорщини. На підставі позначених на карті знахідок цього типу можна було виявити їх італійське походження й реконст- руювати цілу сітку торговельних шляхів, якими ці вироби розповсюджувалися по Центральній Європі. Два з цих шляхів прямували з долішнього Подунав'я на північ, у сторону Закарпаття, та переходили Верецьким перевалом у верхнє Подністров'я, на окреслені вже  терени, де у згаданих вже Кунисівцях вода вимила 1890 р. під час зливи цілий скарб таких виробів — п'ять бронзових посудин.
Також окремі бронзові вироби залізної доби (меч, сокирка, фібули, голка з вушком) було знайдено у Глушкові, Далешевій (або Далешів, Далешево) і Жабокруках. Одні імпортні, інші місцевого походження, на що вказує кам'яна формочка для відливання сокирок з прикметною для залізної доби викроєною втулкою для держака, знайдена в Городниці.