Найдавніша перша
людність на території Поділля

Меджибіж. 400 тис. р. тому 

 Поблизу с. Меджибіж Хмельницької обл. у гранітному кар'єрі знайдені скребло, сколи і нуклеус. Важливе доповнення до археологічних знахідок становили кісткові рештки трогонтерієвого слона, етруського носорога та іншої викопної фауни часу середнього плейстоцену.

Лука-Врублівецька. 400 тис. р. тому

На лівому березі Дністра за 20 км від Кам'янця-Подільського у 50-ті роки минулого століття було зібрано кілька десятків крем'яних виробів архаїчного вигляду — нуклеусів, відколів, рубальних знарядь.

Буглів V. 240—90 тис. р. до н.е.

Найдавніші в регіоні рештки поселення відкрито в нижньому шарі багатошарової стоянки, що знаходиться біля с. Буглів Тернопільської обл. Серед знарядь є такі архаїчні форми як чопер, колуни, фрагмент великого рубила. У пізнішому комплексі стоянки використовувалася пластинчаста технологія розщеплення. Досить незвичним є її співіснування зі знаряддями, типовими для середнього палеоліту, — гостроконечниками та скреблами.

Великий Глибочок. 190–90 тис. р. до н.е

 Багатошарову середньопалеолітичну стоянку відкрито поблизу с. Великий Глибочок під Тернополем. Три нижніх комплекси дали велику колекцію кам'яних знарядь, у тому числі двобічно-оброблених. На території пам'ятки були знайдені також рештки викопної фауни (кінь, бізон, носоріг), яка ув'язується з археологічним матеріалом.

Пронятин. 115—90 тис. р. тому

Стоянка знаходиться поблизу м. Тернополя. Розкопки дали багатий левалуа-мустьєрський матеріал. Але найцікавішою знахідкою є зображення якоїсь тварини, вирізьблене на губчастій поверхні кістки бізона. Якщо середньопалеолітичний вік її отримає додаткове підтвердження, мова йтиме про унікальне свідоцтво образотворчої діяльності неандертальської людини.

У крем'яній індустрії Куличівки поєдналисятехнології двох епохКуличівка. 32—28 тис. р. до н.е

Нижні культурні шари стоянки Куличівка поблизу м. Кременець Тернопільської обл. містять своєрідну індустрію, в якій поєднуються середньопалеолітична левалуазька та пластинчаста технології.