Найдавніша перша
людність на території України


Вид на стоянку Королеве з замкуНайдавніша палеолітична пам'ятка Східної Європи — багатошарова стоянка Королеве в Закарпатті — має одну примітну особливість. Основною сировиною для виготовлення знарядь тут слугував андезит — вулканічна порода, поверхня якої з плином часу суттєво руйнується, що дає можливість визначати ступінь давності знарядь навіть візуально. Ця унікальна властивість сировини, а також стратифікований характер та багатошаровість пам'ятки виводять її в ранг опорних пам'яток, які дають можливість встановити відносний вік позбавлених стратиграфії палеолітичних пам'яток сусідніх територій Східної та Центральної Європи. До числа нижньопалеолітичних пам'яток, за техніко-морфологічними особливостями кам'яного інвентаря і геоморфологічними умовами залягання знахідок, належить низка місцезнаходжень з кам'яними виробами, а подекуди й фауністичним матеріалом, виявленими на поверхні давніх річкових і морських терас (місцезнаходження типу: Гаспра, Ечкі-Даг, Ай-Петрі в Криму, Непоротове VI, Бабин І, Буківна IV на Дністрі). Архаїчний вигляд виробів з кримських місцезнаходжень дає підстави вважати їх приналежними до найбільш давніх на території України.Гаспра. Чопер з галькиДо міндель-риського міжльодовиківья відносяться поодинокі знахідки кам'яних виробів в похованому алювії лівого притоку Дністра біля с. Меджибожа Хмельницької області У Дністровському басейні відомі й інші місцезнаходження з матеріалами архаїчного вигляду, зібраними в сучасному алювії Дністра (Лука-Врублівецька І і ІІ). Не виключається міндельриський вік місцезнаходження Кодак на Дніпрі. Нижньопалеолітичні пам'ятки досить чітко пов'язані з гірськими масивами Карпат (до яких територіально примикає басейн Дністра) і Криму. Географічно ці регіони тяжіють до Центральної Європи і Північного Середземномор'я. Ці області характеризувалися підвищеною тектонічною активністю, ландшафтною розмаїтістю, багатством і доступністю кам'яної сировини та харчових ресурсів. Знахідки нижньопалеолітичних пам'яток поза цими областями на сьогодні не відомі. На території України поки що не виявлені стоянки нижнього палеоліту в печерах, хоча наявні пам'ятки цього періоду тяжіють до гірських районів — Карпат та Криму. Ще однією примітною особливістю найдавніших стоянок, виявлених на території нашої країни, є те, що вони збігаються тут у часі з теплими кліматичними епізодами. Більшість пам'яток нижнього палеоліту має нечітку стратиграфію і позбавлена фауністичних решток. Отже, їхні хронологічні показники є певною мірою умовними, оскільки ґрунтуються передусім на техніко-морфологічних особливостях кам'яної індустрії. Учасники міжнародної конференції 1990 р.оглядають один із розкопів КоролевогоСлід визнати, що джерелознавча база з нижнього палеоліту України є дуже обмеженою. Обмеженість джерел і, часто, їхня неповноцінність мінімізує можливість розгорнутих інтерпретацій. Разом з тим, навіть наявний невеликий обсяг даних з нижнього палеоліту України дає можливість простежити певні закономірності у розташуванні у просторі та мінливості кам'яного інвентаря, яка узгоджується з даними, відомими для інших територій Європи. Обробка кам'яної сировини в нижньому палеоліті проводилася за примітивними технологіями, про що свідчить архаїчний вигляд відщепів, сколотих з нуклеусів безсистемним способом.