Сліди неандертальської
колонізації Криму


На межі Кіровоградської і Черкаської областей, у басейні Південного Бугу, знаходиться "кущ" приблизно з 15-ти середньопалеолітичних пам'яток, що концентруються довкола родовища крем'яної сировини в басейні р. Мала Вись. Найважливіші з них — Андріївка IV та VIII, Коробчине VII.Андріївка. Зубчасте знаряддя
Сьогодні кількість середньопалеолітичних пам'яток тільки на Кримському півострові перевищує 100 пунктів, причому, понад 30 із них — багатошарові стратифіковані стоянки з численним археологічним, палеонтологічним, а нерідко й антропологічним матеріалом. Пам'ятки Криму належать до двох географічних підгруп: східної, пов'язаної з річками басейну Азовського моря, які у часи регресій ставали притоками пра-Дону, і південно-західної, па-м'ятки якої розташовані на річках чорноморського стоку. До числа найважливіших стоянок східної підгрупи належать Заскельна V, Заскельна VI (Колосовська), Заскельна IX, Киїк-Коба, Пролом І і ІІ, Буран-Кая ІІІ, Чокурча І і ІІ, Альошин Грот, Карабі-Тамчин, Сари-Кая, Червона Балка, Вовчий Грот. У південно-західній підгрупі важливими є Старосілля, Кабазі II, Кабазі V, Бахчисарайська, ГАБО (Стоянка ім. Г. А. Бонч-Осмоловського), Шайтан-Коба I і IV, Холодна Балка.Червона Балка За особливостями наборів знарядь та технологій розрізняються індустрії левалуа-мустьєрського і мікокського типів. Останні поділяються на кілька технокомплексів: аккайський, киїк-кобинський і старосільський. Досить давній, рис-вюрмський або фінально-риський (130-115 тис. років тому) вік мають архаїчні матеріали нижнього шару стоянки Заскельна IX та кількох місцезнаходжень на р. Бодрак (шари І-ІІІ).
иїк-Коба. План поховань неандертальців: дорослої людини (нижній шар) і немовляти (верхній шар)Для вітчизняного палеолітознавства традиційним є територіальне групування пам'яток. Розрізняються такі територіальні групи середньопалеолітичних стоянок: закарпатська, поліська, дністровська, дніпровська, донецька, причорноморсько-приазовська, кримська. Слід наголосити, що виділення названих територіальних груп середньопалеолітичних пам'яток є лише способом упорядкування даних.
Дуже багатими на археологічний та фауністичний матеріал є численні (і переважно з кількома культурними шарами) стоянки заключних етапів середнього палеоліту, або "мустьєрського вюрму", досліджені на території Кримського півострова.
На стоянці Заскельна VI (Колосовська) досліджено сім різночасових культурних шарів. У кількох із них були знайдені розрізнені кістки неандертальців.Заскельна VI.Щелепа неандертальця
Багатотисячні крем'яні колекції Заскельної VI доповнюються знахідками кістяних знарядь, фрагментів вохри, залишками вогнищ. Добре збереглися в культурних шарах пам'ятки фауністичні рештки, які належать мамонту, коневі, зубру, сайгаку. Унікальною є знахідка кісток дельфіна. Пронятин. Унікальне зображення тварини на кістці
Киїк-Коба. Наконечники й гостроконечники з верхнього шаруМатеріали стоянок, досліджених у районі скелі Ак-Кая, а також пам'яток, виявлених неподалік від цього місця, дали можливість реконструювати ландшафти та клімат у східній частині півострова в часи перебування тут неандертальців. Крем'яні комплекси всіх (за винятком Альошиного Гроту) стоянок Червоної Балки належать до двобічних, мікокського типу, індустрій аккайського технокомплексу.