Побут і звичаї скіфів

Кочовий спосіб життя та військова організація суспільства позначалися на всіх сторонах життя та ідеології скіфів. "Кожен з них — кінний стрілець", – ця коротка й виразна характеристика Геродота найповніше змальовує образ скіфів. Зброя була обов'язковим атрибутом кожного чоловіка, а іноді й жінок. Вона наявна на всіх зображеннях скіфів, навіть у сценах побуту та мирної праці. Незмінним супутником кочовика з дитинства був верховий кінь. Оснащення скіфських воїнів було складним, різноманітним і залежало від їхнього майнового стану, соціального рангу й віку.Посудина скіфів з Куль-Оби. IV ст. до н. е. Таврія
У скіфів найбільше цінувалися воїнська доблесть, хоробрість і мужність у бою, відданість своєму народу і друзям. Залежно від кількості вбитих ворогів скіф отримував частку воєнної здобичі і почесний келих вина. Дружба у скіфів скріплювалась особливим звичаєм побратимства. В посудину з вином і кров'ю тих, хто присягав, занурювалася зброя — меч, стріли, сокири і дротик, після чого обидва побратими одночасно пили цей напій. Скріплена у такий спосіб дружба вважалася міцнішою навіть від родинних зв'язків.
Значення війни у житті суспільства й шанування воїнської доблесті призвели до виникнення культу бога війни, що його символізував старовинний залізний меч. З цим культом пов'язане існування у скіфів низку жорстоких звичаїв, спрямованих на виховання нещадності до ворогів (вони пили кров першого вбитого ворога, знімали скальпи з ворогів тощо).
Уявлення про безсмертя душі й існування потойбічного світу, поширене у скіфів, як і в багатьох стародавніх народів, породило складний поховальний ритуал, добре відомий за описом Геродота й за численними розкопками скіфських курганів.
Тіло померлого бальзамували так, щоб воно могло зберегтися на встановлений звичаєм строк прощання — 40 днів. Небіжчика, одягнутого в найкраще вбрання, клали на візок і протягом цього строку возили по численних (в умовах родоплемінної структури) родичах покійного, де йому віддавали належну шану і виявляли скорботу.
Особливою пишністю відзначалися похорони скіфських царів. У цьому випадку жалобний кортеж був особливо багатолюдний. Прах царя возили по всіх підвладних йому племенах, які приєднувалися до поховальної процесії. На знак скорботи скіфи обрізали волосся, дряпали обличчя, скалічували себе.
Траурний кортеж прямував до місцевості Герри — найвіддаленішої окраїни скіфської землі. Тут протікала річка Герр і жив один з підвладних скіфам народів, з таким же ім'ям — Герри. На його землі й знаходився цвинтар скіфських царів, воїнів і знаті у VI—V ст. до н. е. Поховання здійснювались у великих і глибоких ямах із збудованими в них дерев'яними склепами. Поруч з померлим клали його зброю, парадний одяг, спорядження верхових коней, посуд з напутньою їжею, зокрема, ставили дерев'яний таріль з м'ясом, амфори з вином.
Поховання воїна іноді супроводжувалося жертвоприношенням молодшої дружини або наложниці. Нерідко разом з померлим клали вбитих рабів, залежне становище яких підкреслювалося розміщенням їх у ногах володаря, як правило, в скорченому положенні, без речей.Жанрові сцени з побуту скіфів на електровій посудині з Куль-Оби.IV ст. до н. е. Таврія
У могили вищої скіфської знаті й царів клали багато зброї, коштовних прикрас, особистого вбрання. Разом з померлими ховали їхніх слуг і верхових коней, кількість яких іноді дсягала десятків, а то й сотень голів (кургани біля ст. Келермеської та Ульського аулу на Кубані). За повідомленням Геродота, особи, яких ховали разом зі скіфськими царями, були не рабами, а вільнонародженими скіфами, що прислуговували їм за життя. Зверху могилу накривали дерев'яним накатом і насипали курган, намагаючись зробити його якомога вищим. Під час спорудження насипу над могилою справляли тризни.
Через рік після поховання царя на його могилі виконували новий обряд кривавої тризни. В жертву померлому приносили п'ятдесят юних воїнів, тіла яких розміщували у позі вершників на забитих конях навколо кургану.
Розкіш та багатство поховання, розміри гробниці й висота кургану прямо залежали від майнового і соціального стану померлого. Що вищим було становище небіжчика в суспільстві, то вищим насипався курган. Слід зазначити, що скіфські кургани з найдавнішого часу виступають як пам'ятки певних станових груп. Найчастіше в них ховали воїнів-чоловіків, значно рідше — жінок і дуже рідко дітей. Багатьох членів скіфських сімей — жінок, наложниць, дітей, рабів — ховали у простих ґрунтових могильниках без курганних насипів над ними.
У IV ст. до н. е. поховальний ритуал степових скіфів дещо змінився. На високих вододільних ділянках плато з'явилися курганні некрополі, що, як правило, складаються з кількох великих та багатьох середніх і малих насипів. Такі могильники належали певним родовим групам, кочові шляхи яких пролягали через ці землі.
Змінилася конструкція гробниць. Замість простих ґрунтових ям скіфи почали споруджувати підземні приміщення — катакомби, що складалися з глибокої (до 12 м) вхідної ями й бокової поховальної камери, вхід до якої закривали камінням або дерев'яним заслоном. Підземна частина гробниць могла мати протяжність до 10 м і більше. У великих курганах насип обкладали дерном, а його основу — камінням.Ваза. Срібло, позолота. IV ст. до н. е.Курган Гайманова Могила. Запоріжжя
Скіфські кургани IV ст. до н. е. дедалі частіше виступали як сімейні усипальниці, де у послідовному порядку ховали главу дому, одну з його дружин, дітей і т. д. Збільшення кількості жіночих та дитячих поховань свідчить про зростання ролі сім'ї в системі родової структури скіфського суспільства.
Поховальні пам'ятки засвідчують поглиблену соціальну й майнову нерівність у родових групах. Надзвичайним багатством виділяються поховання представників вищих верств родоплемінної аристократії – скіфських царів і знаті. У степовій частині Подніпров'я розташовані такі відомі своїм багатством кургани скіфських царів як Солоха, Чортомлик, Олександрополь, на Керченському півострові відкрито один з найбагатших скіфських царських курганів — Куль-Оба. За останні десятиріччя стали відомими поховання знатних скіфів у курганах Мелітопольському, Гаймановій Могилі поблизу с. Балки під Запоріжжям і Товстій Могилі біля Орджонікідзе під Нікополем.
У цих та інших курганах знатних скіфів знайдено розкішне вбрання — золоті діадеми, шийні обручі (гривни), намиста, браслети, розсипи сотень, а то й тисяч золотих бляшок, якими були обшиті покривала і парадний одяг; оздоблену золотом зброю і спорядження верхових коней; різне начиння: бронзовий і дерев'яний посуд, великі бронзові казани для приготування їжі, амфори, а також чаші зі срібла, золота, електруму, які високо цінувалися скіфами й були своєрідним мірилом багатства та знатності померлого. Золоті прикраси, вбрання, оздоблення зброї, збруї, коштовний посуд у багатьох випадках є прекрасними творами мистецтва, виконаними грецькими майстрами.
У могилах знатних скіфів інколи знаходять залишки візків, на яких померлих підвозили до могили.
До безцінних творів мистецтва зі скіфських гробниць належать: золотий гребінь з кургану Солоха із зображенням битви скіфів, срібна чортомлицька амфора, на фризі якої зображені скіфи, що приборкують степових коней, електровий кубок із Куль-Оби з жанровими сценами військового побуту. До цієї чудової серії 1969 р. було додано срібну чашу з позолотою із Гайманової Могили, на якій високим рельєфом зображені скіфи, і знайдену 1971 р. у Товстій Могилі золоту пектораль (нагрудну прикрасу) із зображенням сцен кочового побуту скіфів, а також знахідки з інших курганів.
Різким контрастом з багатими похованнями царів і знаті є могили простих скіфів. Покладене в них майно переважно складається з основних видів зброї: лука, сагайдака зі стрілами, списа і зрідка — меча. Тільки в окремих випадках у могилу ставили амфори з вином та грецькі чорнолакові канфари. У похованнях простих скіф'янок знаходять невеликий набір прикрас: намиста з пастових бус, бронзові сережки й персні, браслети, окремі недорогі золоті прикраси, бронзові дзеркала та інші дрібні речі скіфського побуту.