Пам'ятки Верхнього
палеоліту на території Буковини

Молодове V. 32—13 тис. р. до н.е. 

 Серед численних кам'яних знарядь чільне місце посідають різноманітні різці, ножі, вістря, пластинки з притупленим краєм та ін. Багата кістяна індустрія представлена наконечниками дротиків та списів, "жезлами начальника" (на одному з них зображена людська постать), руків'ями складаних знарядь із пазами для вкладнів, молотки, шила. Унікальними є знахідки виробів, які інтерпретуються як музичні інструменти (флейти)

Стоянка с. Кормань Чернівецькаї обл. 28—13 тис. р. до н.е. 

Багатошарову стоянку досліджено на правому березі Дністра, поблизу с. Кормань Чернівецькаї обл. Тут виявлено кілька різночасових поселень верхньопалеолітичного часу з рештками вогнищ, численними терками та товкачами для обробки рослинних продуктів, крем'яні знаряддя, фауністичні залишки. У деяких шарах знайдено вироби з кістки, рогу, природні барвники.

Молодове І. 18—13 тис. р. тому

На палеолітичному поселенні Молодове І поблизу с. Молодове Чернівецької обл. крім вже згадуваних у своєму місці середньопалеолітичних культурних шарів були досліджені й пізніші сліди неодноразових відвідин цих місць. У найдавнішому верхньопалеолітичному шарі стоянки виявлено дев'ять вогнищ, вірогідні рештки легкого житла. Серед кістяних знарядь виділяються наконечники дротиків, молотоподібне та сокироподібні знаряддя. У крем'яній колекції з понад 2 тис. знарядь наявні численні різці, скребки, ретушовані пластини та інше.