Темпи колективізації

Постанова визначала строки здійс­нення суцільної колективізації. УСРР була віднесена до другої черги, де колекти­ві­за­ція мала завершитися до весни 1932 р. Політбюро ЦК визнало за пот­ріб­не залишити основною формою колгоспу артіль. Однак воно доручало Наркомзему СРСР розробити Примірний статут сільськогосподарської ар­ті­лі “як перехідної до комуни форми колгоспу”.Червоноармієць вартує біля контори у с. Удачне на Донеччині. 1930 р.
Знаючи настрої в Кремлі, ке­рів­ники деяких округів висунули зустрічні плани. Зокрема, Шепетівський комітет КП(б)У запропонував під час весняної посівної кампанії 1930 р. колективізувати 75% господарств, а до жовтня — всі 100. 4 лютого 1930 р. Косіор на зіб­ранні партійного активу в Харкові заявив, що треба здійснити суцільну колективізацію степових округів України за пе­ріод весняної посівної кампанії.