Археологічні пам'ятки
племен залізної доби на території Буковини

С. Круглик

Поблизу с. Круглик житла були наземними, прямокутними, стовпової конструкції. Рештки стін мали вигляд скупчень глиняної обмазки з відбитками жердин та пруття. Вогнища розташовані біля стін. Одне житло мало площу 48 кв. м, на відміну від решти, площа яких складала 17–24 кв. м. Знайдено ліпний посуд, фрагменти амфор, побутові речі, залізний вузьколезовий наральник латенського типу, фібулу, наконечник списа. Привертає увагу скарб знарядь праці, що складався із 7 залізних серпів.

С. Долиняни

Поблизу с. Долиняни виявлено 23 поховання за обрядом тілоспалення з наступним захороненням решток кремації в урнах і ямах. У похованнях знайдені фібули, скроневі кільця, залізні ножі, бритви, бронзовий браслет із нанизаними скляними намистинами, глиняні пряслиця. Привертають увагу бронзові наконечники піхов мечів римського типу, проте зброї у могилах не виявлено.         

С. Круглик

Поблизу с. Круглик у кургані доби бронзи виявлено поховання за обрядом тілоспалення поєнешті-лукашівської культури. Рештки кремації вміщено в урну — високий горщик з опуклим плечем і невеликими петельчастими ручками.

містечко Глибока

Поблизу містечка Глибока (Чернівецька обл.) знаходився могильник культури карпатських курганів. Могильник складався з 86 курганів, з яких був досліджений 21. Висота насипів до 1 м., діаметр 10–12 м. Поховальний обряд — тілоспалення. Насипи було зроблено безпосередньо над місцем кремації небіжчиків. У похованнях знайдено глиняний посуд, побутові речі, прикраси. В одному з курганів знаходилося 9 керамічних посудин, серед яких була пізньоантична амфора.Поблизу містечка Глибока (Чернівецька обл.) знаходилося також і поселення культури карпатських курганів. Досліджено 16 жител, 2 господарські ями та 5 вогнищ просто неба. Житла були напівземлянками глибиною 0,5–0,9 м, площею 9–12 кв. м. Опалювалися глинобитними печами. Деякі ями були обмазані глиною. Знайдено ліпний та гончарний посуд, амфору танаїського типу, бронзові та залізні вироби.

С. Вікна

Поблизу с. Вікна було місце для проведення тілоспалення (крематорій) черняхівської культури. Площадка з каменю мала розміри 2,2 на 1,4 м. Біля неї була яма діаметром 2,2 м, глибиною 1,5 м, яку оточували ями менших розмірів. На площадці та в ямі виявлені перепалені людські кістки та уламки гончарного посуду.

С. Оселівка

Поблизу с. Оселівка (Чернівецька обл.) розташовувався могильник черняхівської культури, на якому досліджено 89 поховань. Серед них 69 за обрядом тілоспалення, з наступним захороненням решток кремації в урнах або ямах, і 20 тілопокладань. У похованнях знайдено різноманітний гончарний посуд, побутові речі, металеві деталі одягу, прикраси. Привертає увагу тілоспальне поховання в урні, яке супроводжувалося зброєю, в тому числі деформованим наконечником списа і зігнутим мечем.

С. Шурбанець

С. Шурбанець (Чернівецька обл.) — зруйноване поховання. Виявлено золоту діадему, прикрашену рядами вставок гранатів у 122х гніздах та штампованим декором.