Археологічні пам'ятки
племен залізної доби на території Полісся

С. Лютіж

Поблизу с. Лютіж (Київська обл.) був спеціалізований залізодобувний та залізооброб-
ний центр пізньозарубинецьких племен. Досліджено 3 житла-
напівземлянки, господарські ями, залишки 15 залізоплавильних горнів та понад 400 ям для випалу деревного вугілля. Знайдено залізні шлаки, вироби із заліза, ковальські інструменти, побутові речі, прикраси, а також ліпний посуд. Центр забезпечував потреби у залізі значної округи.

С. Дитиничі

Поблизу с. Дитиничі (Рівненська обл.) був розташований могильник вельбарської культури. Розкопано 21 поховання за обрядом тілоспалення, більшість із яких належить до типу ямних. Поховання супроводжувалися глиняним ліпним та гончарним посудом, бронзовими фібулами, пряжками тощо. Могильник залишений населенням, яке входило до східногерманського племінного союзу на чолі з готами.

С. Ягнятин

Поблизу с. Ягнятин (Житомирська обл.) розташовувалося поселення черняхівської культури. Досліджено 10 жител, які споруджені на дерев'яному каркасі, обмазаному глиною. Опалювалися житла глинобитними печами. Привертають увагу дві оселі, які складалися з двох приміщень з окремими входами. На поселенні знайдено велику кількість побутових речей і гончарного посуду — горщиків, мисок, дзбанів, а також уламок орного знаряддя — залізного наральника.

С. Пражів

Поблизу с. Пражів (Житомирська обл.) було розташоване велике поселення черняхівської культури. У посе- ленні виявлені чотири наземні і два напівземлянкові житла, господарські споруди. У житлах були глинобитні печі на дерев'яному каркасі, черені яких мають підбивку з каменю. Знайдено велику кількість різноманітних знарядь праці (струг, сокира, наральник, прясла, ножі) та гончарного і ліпного посуду.

С. Слободища

Поблизу с. Слободища (Житомирська обл.) було поселення черняхівської культури на правому березі р. Гнилоп'яті. Жителі займалися залізодобувним і залізообробним ремеслом. У наземній будівлі та на всій території поселення, крім посуду та побутових речей, виявлено значну кількість залізних виробів, а також залізного шлаку та кричного заліза.