Археологічні пам'ятки
племен залізної доби на території Запоріжжя

С. Військове

Поблизу с. Військового (Дніпропетровська обл.) знаходився могильник черняхівської культури. Привертають увагу два курганні поховання, що належать представникам племінної верхівки. Під насипами виявлені кострища, які становили собою рештки спалених споруд, складених із дубових колод. У центрі першого кургану, в заглибленні, містилися перепалені кістки чоловіка, у кістці ноги якого застряг наконечник стріли. У другому в двох урнах були рештки кремації жінки. В обох курганах виявлено сотні перепалених уламків гончарного посуду, прикраси та металеві деталі одягу. Знаки на одному з глеків можна вважати давнім календарем. Імовірно, кілька безкурганних дитячих тілоспалень і два тілопокладання розташовані на схід від курганів і складають із ними один ритуальний комплекс.

С. Гаврилівка

Поблизу с. Гаврилівка (Херсонська обл.) був могильник черняхівської культури. Серед 96 поховань 29 становлять тілопокладання північної орієнтації, 25 — західної орієнтації, 26 — тілоспалення із захороненням решток кремації в урнах, 16 — в ямах. Захоронення західної орієнтації переважно безінвентарні, решта супроводжуються посудом, ювелірними та побутовими речами. У матеріалах могильника присутні компоненти, притаманні культурі східногерманських племен та пізньоскіфсько-сарматського населення, що віддзеркалює складну етнічну структуру носіїв черняхівської культури.

С. Башмачка

Поблизу с. Башмачка (Дніпропетровська обл.) на правому березі Дніпра було розташоване городище черняхівської культури. Воно займає мис розмірами 40 на 60 м, який із поля захищали поділена на клітини кам'яна стіна 3 м завтовшки, з дерев'яним верхом, та два рови на відстані 24 м один від одного. Інші стіни — дерев'яні на підмурівку. Усередині містилася центральна будівля, вздовж стін — житла. Городище могло бути резиденцією місцевого вождя. Поблизу знайдено курганне поховання "князівського" рангу.

С. Балки

Біля с. Балки у кургані ямного часу розкопане найбільш раннє на сьогодні в Україні тюркське поховання. Воно впускне, у ямі підпрямокутної форми, небіжчик орієн-тований головою на схід. Інвентар небагатий, однак свідчить про належність воїну: велика бронзова поясна пряжка та довгий двосічний меч без перехрестя з кам'яним важком для утримування руків'я.

С. Новопилипівка

Біля підніжжя кургану у районі с. Новопилипівка були сховані інструменти ливарника та коваля, а також сировина для переробки — уламки казанів, дзеркала, зламані вістря стріл тощо.

Мелітополь

М. Мелітополь — в урочищі Кизиярська балка було виявлено зруйноване жіноче  або парне поховання за обрядом тілопокладання. Супроводжувалося кістками коня та барана, поховальний інвентар складали золота діадема, обкладки дерев'яного сідла, вудила, бронзовий казанок та дзеркало.

С. Новогригорівка

1884 р. поблизу с. Новогригорівка Запорізької обл. Д. Я. Самоквасов розкопав перший на території України гунський могильник. Зафіксовано три поховання за обрядом кремації, імовірно, здійснені на місці, перекриті землею та несуцільною округлою кам'яною викладкою. Також до могильника належала довга кам'яна викладка з округлим ритуальним майданчиком на кінці, аналогічна до “курганів з вусами” з території сучасного Казахстану. В похованнях знайдено велику кількість золотих прикрас взуття, пояса, сідел, збруї, золоті обкладки лука, двосічні мечі з ромбоподібним перехрестям, трилопатеві вістря стріл та інші предмети. Всі вони тотожні культурі гунів Паннонії (сучасна Угорщина).

Нікополь

Біля м. Нікополя було зруйноване поховання, з якого збереглася золота діадема від жіночого головного убору. Діадема прикрашена пресованим обідком, що імітує велику зернь, а також багато інкрустована вставками альмандинів геометричних форм.

С. Дмитрівка

С. Дмитрівка (Запорізька обл.) — зруйноване поховання чоловіка у супроводі коня. Зберігся двосічний меч з інкрустованим перехрестям та бурштиновим навершям.