Венеди в археологічних
культурах Подністров'я та Волині

У другій половині І ст. н. е. пшеворське населення на західноукраїнських землях змішується з прибулими з Прип'ятського Полісся зарубинець- кими племенами. На цій основі виникаєРимський меч із клеймами (Громівка) нове явище — зубрицька культура. У Верхньому Подністров'ї у формуванні нової спільності брали участь племена липицької культури. Назва культури походить від села Зубри біля Львова. Вона виділена Д. Н. Козаком у 1980-х рр., хоча деякі поселення цього типу досліджувались і раніше.
Вищу по схилу частину поселень займали господарські споруди (ями-погреби та будівлі). Нижче або ближче до води розміщалися житлові будівлі (Линів, Підріжжя, Гірка Полонка). На поселеннях об'єкти розташовані групами або господарськими комплексами, до яких входили житло та кілька господарських ям, інколи одна господарська споруда (Загаї 2, Боратин, Пасіки-Зубрицькі). У Хрінниках (ур.  Шанків Яр) на площі розмірами 150 на 40 м виявлено 5 окремих житлово-господарських комплексів, розділених відстанню 23–30 м один від одного і розташованих без видимого порядку. Перший тип планування характерний лише для території Волині. Другий тип — для всіх поселень Подністров'я і для деяких селищ Волині. У селищі, мабуть, мешкала патріархальна сім'я або кілька кровноспоріднених сімей. Групу селищ складав рід, а гніздо поселень — плем'я.Глиняні посудини, пряслиця і ложка зубрицької культури
Форма жител-напівземлянок прямокутна, квадратна або овальна. Перші дві переважають у Подністров'ї, третя — на Волині. Долівка земляна, рівна, добре утрамбована, особливо в центральній частині, інколи підмазана шаром глини, підсипана піском або дощата. Убільшості жител були відкриті вогнища овальної форми.
У значній кількості напівземлянок містилися материкові виступи-
прилавки, які були основою лав-
лежанок. Деякі житла мали ями-
Реконструкція житла зубрицької культури(за матерілами поселенняПідберезці Львівської обл.)погреби, які розміщалися у кутках або під стіною, деколи підбоєм у стіні. Наземні житла складають близько 15 % від загальної кількості. У Подністров'ї залишки наземних осель становлять собою більші чи менші скупчення глиняної обмазки. На Волині виявлено наземне житло у вигляді спалених дерев'яних колод. Зважаючи на чіткість форми, можна припустити зрубну конструкцію стін.
Окрім жител, у поселеннях були господарські будівлі та ями-погреби різноманітних форм і типів. У ряді поселень просто неба виявленоРечі зубрицької культури (Львівська і Волинська обл.) глинобитні вогнища або вогнища, обкладені камінням. Можливо також, що це залишки від наземних жител. Могильники зубрицької культури невідомі.
У керамічному комплексі культури поєднані різні етнокультурні риси. Посуд зубрицької цивілізації ліпний. Співвідношення видів посуду в цілому таке: горщики – 60 %, миски — 22,5 %, кухлики – 8 %. За підрахунками на матеріалах поселення Линів можна припустити, що в одному житлі було у використанні до 10 горщиків, 4—5 мисок, 2–3 кухлики. У горщиках готували їжу, а також зберігали рідину та сипучі продукти. Поверхня посудин в основному шерехата, а деякі горщики рустовані (шорст-куваті). Миски були столовим посудом і мали лощену поверхню. Асортимент посуду невеликий (горщики, миски, кухлики, сковорідки), але дуже різноманітний за формами. Як форми, так і орнаментація посудин у різних сполученнях поєднують пшеворські, зарубинецькі та окремі липицькі елементи.
Горщики мають присадкувато-Бронзова фібула (поселення зубрицької культури,Підберізці Львівської обл.)
широкогорлу, ребристу, слабопрофільовану та конічну форми. Інколи вони прикрашені защипами, врізними лініями, пластичним орнаментом (розчленований валик, шишечки) і косими насічками по краю вінець тощо.