Пам'ятки кочовиків

Археологія засвідчила, що у степах Північного Причорномор'я в останній третині IV ст. сталися зміни у складі населення. Тут з'являються аланські катакомбні поховання зАланські пряжки кінцяІV—V ст., Наддніпрянщина речами
Прикраса піхв меча, третя чверть V ст. Новогригорівка черняхівської культури (Кантемирівка, Дмухайлівка, Кубей, Ковпаківка). Набір черняхівських предметів — гончарний скляний посуд, пряжки, фібули, кістяні гребені — виходить за межі звичайного торговельного обміну. Немає сум- ніву, що певна група алан в останній третині IV ст. була глибоко інтегрованою в черняхівське культурно-економічне середовище.
Таке співіснування має пояснюватися встановленням данницьких відносин між частиною черняхівського населення й аланами-
танаїтами, що з боку гунів було платою аланам за допомогу у підкоренні готів. Алани залишаються на цій території і пізніше, у першій половині V ст. (Кантемирівка, Орлик, Кубей, Хортиця), однак їх частка серед кочовиків регіону різко зменшується.
Паралельно з аланами-танаїтами на півдні України з'являються і перші групи племен тюркського походження. За поховальним обрядом (впускні поховання, орієнтовані головою на схід) це населення пов'язане походженням з регіоном Південного Приуралля та Північного Казахстану. 
Європейці залишили експресивні описи ранніх гунів як втілення повної дикості: без влади, законів, житла, нормального одягу, на низеньких конях, а також з очевидними вадами зовнішнос-
ті — низькі, кривоногі, без бороди і вусів, з вузькими очима. В останньому описі неважко вгадати представників монголоїдної раси, хоча, за результатами антропологічного аналізу похованих, кочовики гунського союзу насправді належали до змішаних європеоїдно-монголоїдних типів. Перебільшенням, як показали подальші події, стало і твердження про низький соціальний рівень організації гунів. Єдине, що справді відповідало дійсності — це бідність культури гунів в останній чверті IV ст. Це населення, незважаючи на статус переможця готів, поки що не набуло надлишкового багатства, чому значною мірою сприяли і складні кліматичні умови.Прикраса вузди, друга чвертьV ст (к-п ім. Калініна)