Поховальні звичаї
венедів

Для колочинської культури характерні безкурганні ґрунтові могильники, що інколи нараховують понад 100 поховань. Всі поховання здійснені за обрядом тілоспалення. Кремація відбувалася на особливих майданчиках у межах могильника. Поховання венетів
Перепалені людські кістки вміщені у невеликі ямки або в урни. Поховання обох типів здійснені у неглибоких ямках округлої форми діаметром і глибиною 50—70 см. 
Кількісно переважають ямні поховання. Винятком є могильник Княжий, де урнові поховання складають майже 70%.
Перепалені людські кістки у ямних похованнях звичайно перемішані з попелом і вугликами. В урни вміщені очищені кістки. Урнами були звичайні горщики. Посудини інколи накриті перевернутою великою корчагою, в одному випадку урна була накрита глиняним диском.
У поховальних ямах інколи містяться особисті речі небіжчика (прикраси, пряслиця, ножі), які збереглися під час кремації, а також уламки глиняних посудин, що були навмисно розбиті. Зрідка поруч з урною знаходяться посудини-приставки із жертовною їжею або у поховання вміщена м'ясна їжа, про що свідчать знайдені кістки тварин.
На могильнику Картамишево зафіксовані прямокутні огорожки навколо одного-двох поховань.
Відомо також кілька курганних могильників у різних частинах колочинського ареалу. Під курганами рештки кремації так само поховані у невеликих ямках і супроводжуються уламками ліпного посуду та бронзовими прикрасами, глиняними пряслицями, кістками домашніх тварин.