Поселення венедів на
Сіверщині

Красне 

Поблизу с. Красне (Сумська область) на правому березі  р. Сейм знаходилося давньослов'янське поселення. З культурного шару та господарської будівлі походить характерна ліпна кераміка ранньоколочинського типу. Знайдено також кілька пряслиць, два залізних ножа і пряжка, уламок туфового жорна.

Роїще

Поселення венетів поблизу с. Роїще. Чернігівська областьНеподалік с. Роїще (Чернігівська область) на березі невеликого потічка знаходилося поселення венетів(колочинської культури). Досліджено два заглиблені житла, що мали центральні опорні стовпи, поблизу яких були відкриті вогнища. Керамічний комплекс складався з ліпних слабопрофільованих (банкоподібних), округлобоких та ребристих горщиків середніх розмірів і великих корчаг для зберігання зерна і води.

Заяр'я

Давньослов'янське поселення Заяр'я поблизу с. Кудлаївка (Чернігівська область) розташоване на краю правого корінного берега р. Малотеч-ки (правої притоки Десни). Досліджено ранньоколочинське житло — квадратну напівземлянку з відкритим вогнищем у центрі, а також кілька господарських ям. Крім характерної ліпної кераміки і пряслиця, знайдено уламок туфового жорна.

Мамекине 

Поблизу с. Мамекине (Чернігівська область) знаходилося слов'янське поселення колочинської культури. Досліджено житло — прямокутну на-півземлянку і кілька господарських ям. Стіни житла мали каркасно-стовпову конст- рукцію. Збереглися ямки від опорних стовпів у кутах житла. У житлі виявлено рештки глинобитного вогнища.

Мощенка 

Поблизу с. Мощенка знаходилося давньослов'янське городище колочинської культури (Чер-нігівська область). Воно роз- ташоване на високому мису,  над заплавою правої притока       р. Снову. Складається власне з двох городищ з самостійною  системою укріплень: нижньо-    го  (50 х 37 м) та верхнього (80 х 50 м). Частково до-сліджено оборонні споруди верхнього городища. На городищі знайдено бронзові пальчасту фі-булу і антропоморфну фігурку, залізні пряжку, серп, дві пари вудил, фрагменти кольчуги і панцира.Розріз валу на городищі Мощенка. Чернігівська область

Литвиновичі 

Поблизу с. Литвиновичі (Сумська область) на краю правого берега р. Клевень знаходилося поселення венетів (колочинської культури). Досліджено напівземлянку розмірами 3,2 х 5 м, з виступом у одній із стін та кілька господарських ям. Знайдено ліпний посуд — слабопрофільовані горщики, диски і сковорідки.

Деснянка 

Неподалік від с. Деснянка (Чернігівська область) знаходилося два селища венетів (колочинської культури). На більш ранньому ("Вигори 2") до-сліджено заглиблене та два напівземлянкові житла, господарські ями. Черені вогнищ у житлах вимощені уламками ліпного посуду. На другому селищі ("Вигори 1") виявлено квадратну напівземлянку. Крім ліпного посуду — горщиків, серед яких переважають слабопрофільовані, знайдено глиняні пряслиця та скляну намистину.

Бездрик 

Поблизу м. Суми на могильнику Бездрик досліджено два давньослов'янські кургани колочинської культури. Рештки кремації тут були поховані у невеликих ямках і супроводжувалися уламками ліпного посуду і бронзових прикрас, глиняними пряслицями, кістками домашніх тварин.
Сіверщина
Поблизу с. Мамекине (Чернігівська область) знаходився давньослов'янський могильник колочинської культури (Смяч). До- сліджено п'ять безкурганних поховань за обрядом тілоспалення. Рештки кремації були захоронені у невеликих круглих ямах. Звертають увагу поховання, у яких, крім перепалених кісток людини, містились кістки коня і собаки. Це свідчить, що інколи на одному вогнищі з небіжчиком спалювали жертовну тварину.

Лисконоги 

Неподалік с. Лисконоги (Чернігівська область) знаходилося поселення венетів (колочинської культури) "Колодязний Бугор". Воно займало дюнне підвищення у заплаві лівого берега р. Смяч (правої притоки Десни), оточене старими руслами з трьох боків. Культурний шар поширений на площі 20 х 60 м. Досліджено дві квадратні на-півземлянки та кілька господарських ям. Крім характерно- го ліпного посуду — слабопрофільованих (банкоподібних і тюльпаноподібних) горщиків і глиняних пряслиць, заслугову-ють на увагу фрагмент залізної фібули і наконечник стріли гунського типу, що дозволяють датувати пам'ятку V ст.

Козари 

Поблизу с. Козари на березі р. Остер знаходилося поселення венетів (колочинської культури). Досліджено вісім бу-дівель і понад 70 госпо- дарських ям. Шість будівель з центральним стовпом були житлами. Господарські ями мали головним чином ци-ліндричну форму (діаметр 0,8—1, 8 м, глибину до 1 м). Знайдено уламки груболіпних слабопрофільованих горщиків, а також близько ста керамічних пряслиць та їхніх уламків, деякі з них орнаментовані знаками, прокресленими по сирій глині. Серед інших знахідок звертають увагу бронзовий пінцет, скляні намистини, залізні кільця від кольчуги (?) та ін.

Оленівка 

Прикраси з Гапонівського скарбуПоблизу с. Оленівка знаходилося поселення венетів «Ли-півка 1». Знайдено фрагменти слабопрофільованих і ребристих горщиків, а також поодинокі уламки дисків, сплощено-біконічні пряслиця. Поселення демонструє просування сло-в'янських племен Подесення у лісостеп.

Деснянка 

Поблизу с. Деснянка (Чернігівська область) знаходилося давньослов'янське селище колочинської культури. Досліджено заглиблене та два напів-землянкові житла, на друго- му — квадратну напівземлянку. Знайдено ліпний посуд — горщики, переважно слабопрофільовані, а також глиняні пряслиця.
Середина