Оформлення “шумськізму”

У написаному 3 лютого 1927 ро­ку листі до ЦК КП(б)У Шумсь­кий зауважив: “Зараз становище комуніста-українця в партії таке, що він пе­ребуває під постійним підозрінням в націоналізмі і його на кожному кроці б’ють свої ж члени партії”. Він підкреслив, що ця “тактика перевертає вверх ногами зміст ухвал червневого пленуму”, веде до втрати комуністичного впливу на “суспільно-культурний український процес” і “виправдовує русотяпські гасла, що гуляють в партійній організації: “украинизация без украинцев” або “мы проведем украинизацию не украинскими руками”. Позицію Шумського засудив лютневоберезневий (1927 р.) пленум ЦК КП(б)У. На ньому було заявлено на необ­хід­ність боротьби з “платформою Шумського”, яку надалі називали “шумськізмом”. Сам Шумський ніколи не визнавав існування такої “платформи”.
Делегати І-го Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників від Донбасу. Харків, 1927 р.