Грошова реформа

1 рубль. 1947 р.З метою стабілізації фінансової сис­теми у грудні 1947 р. в СРСР було проведено грошову реформу. Завданням реформи було зміцнення курсу радянського рубля. За рішенням радянського уряду протягом лише одного тижня громадяни, які мали банківські вклади до 3 тис. руб., могли обміняти старі гроші 1:1, вклади від 3 до 10 тис. руб., скорочувалися на третину, а по­над 10 тис. — на дві третини. Для тих, хто зберігав гроші на руках, обмін відбувався у співвідношенні 10:1. Реформа грошей, що мала відверто конфіскаційний характер, звела нанівець особисті заощадження громадян. Водночас вилучення у процесі реформи значної кількості грошей справило оздоровлюючий ефект на повоєнну радянську економіку. Од­ночасно з грошовою реформою ліквідовувалася карткова система на продовольчі та промислові товари й запроваджувався перехід до продажу їх у відкритій торгівлі.