Країна трипільських
протоміст

Володимирівка. Дешифровка аерофотозйомки К. В. Шишкіним

Володимирівка — одне з найбільш відомих поселень трипільської культури, епонімна пам'ятка володимирівської групи. Воно розташоване на плато високого правого берега р. Синюхи, лівої притоки Південного Бугу. З півночі обмежене струмком Бондарка, з південного сходу —Володимирівка.Жіночі фігурки з реалістичним моделюванням голови стародавньою балкою. Було відкрите М. К. Якимовичем у 1925 році. Дослідження проводили: Б. П. Безвенглинський, С. Магура, В. Є. Козловська, Т. С. Пассек, О. О. Якубенко.
Після дешифрування аерофотознімків К. В. Шишкіним у 1980-ті роки встановлено, що площа поселення – біля 100 га, а для його планування характерна еліптична структура з поквартальною забудовою в центрі. Всього на поселенні виявлено сліди понад 200 жител, з них досліджено розкопками 29 об'єктів.
Прямокутні великої площі двоповерхові глинобитні житла розділялися на кілька приміщень. Простежено глиняні підвищення, лежанки, робочі місця, круглі та хрестоподібні вів-  тарі, такі ж самі, які зображено на керамічних моделях з Сушківки та Попудні. 
Керамічний комплекс включає,  в основному, дві групи посуду: з монохромним розписом по жовтогарячому ангобу та посуд із заглибленим жолобчастим ор-
наментом, доповненим білою, червоною та чорною фарбами, які частіше не зберігаються.
Монета із зображенням статуетки з ВолодимирівкиОсобливо цікавою знахідкою стала керамічна розписна модель храму. На поселенні виявлено понад 100 антропоморфних статуеток, серед яких чимало розписних. Деякі з них — унікальні зразки сакрального мистецтва трипільців. Одна з них викарбувана на монеті "Трипілля", яку випустив в обіг тиражем 3000 примірників Національний банк України в 2000 році в серії "Пам'ятки давніх культур". Біметалева монета виготовлена зі срібла з золотою вставкою. Номінал монети – 20 гривень, вага 14,7 г, діаметр 31 мм.

Історія одного поселенняКоновка. Зооморфні фігурки

Поселення Коновка-Пуцита – одна з пам'яток трипільської культури з двома горизонтами, але найбільш яскраво тут представлені матеріали петренської групи етапу середнього Трипілля.
Поселення середнього етапу займає площу 14 га. Житлові споруди утворюють прямокутні в плані структури, подібні до кварталів.
На поселенні петренського типу досліджено рештки семи спалених глинобитних споруд. 
Тростянчик. Реконструкція керамічної майстерні та розписний посуд. За О. В. ЦвекЗалишки жител мали вигляд нашарувань випаленої глини з домішкою полови та відбитками дерев'яних плах зісподу, під якими виявлено розвали посуду та деталі інтер'єру. На земляній долівці жител під шарами глиняної обмазки знайдено фрагменти посуду, кістки тварин, знаряддя праці, вимостки з каменю. Три прямокутні споруди утворювали П-подібну фігуру з подвір'ям поміж будинками. Площа між ними була зайнята вимостками з плаского каміння. 
Дуже цікавим виявилося житло, розташоване у центрі поселення. У будинку з двома приміщеннями виявлено 76 різноманітних статуеток або їхні фрагментів, розбиті посудини, декілька виробів з кременю та каменю. Дослідники вважають, що ця споруда мала особливий сакральний статус.
Найбільш масові знахідки — розписні посудини. З Коновки також походить велика колекція пластики: зооморфні, антропоморфні статуетки, моделі стільців-тронів, а також керамічна модель будівлі. Знайдено знаряддя праці з кременю, каменю, кістки, рогу, одне мідне шило. 
На відстані 200 метрів від поселення етапу В ІІ виявлено рештки 4 споруд, які відносяться до  трипільського "хутору", що існував пізніше й належить до бадразької групи пам'яток кінця етапу С І. Тут розкопано два житла.