Культура Болград-Алдені

Фрагменти антропоморфних фігурок та ромбічного амулету культури Болград-Алдені

Пам'ятки  розташовуються на півдні Прикарпатської Молдови і півночі Добруджі в Румунії, займають південний район Молдови, а на теренах України – західну частину Північного Причорномор'я: кут, утворений нижніми течіями Прута та Дунаю. Її населення входило до складу великої культурної спільноти Гумельниця (Коджадермен — Карано- во VІ — Гумельниця), ареал якоїПосуд культури Болград-Алдені охоплював Центральну, Північну Болгарію та Південно-Східну Румунію поміж Родопами та Карпатами. На територію України, за Дунай та Прут просочилася нечисленна група населення, що залишила невелику кількість поселень: нам відомо зараз їх біля двадцяти.
Поселення мали площу від одного до десяти гектарів і розташовувались на високих берегах річок та лиманів. Серед досліджених можна згадати Болград, Озерне, Нагірне II. Забудова поселень здійснювалась у два етапи — спочатку будувались землянки, а в подальшому – наземні глинобитні житла з дещо заглибленою долівкою, які в цілому нагадують трипільські житла. Характерною рисою поселень є велика кількість господарчих ям, глибиною до півтора метра, заповнених різноманітними культурними рештками. 
Посуд досяг високої якості, складався з тарного, кухонного та столового. Типовими були кухонні горщики з грубого тіста з домішкою шамоту та різноманітні тонкостінні лисковані столові посудини (кубки, миски, черпаки, ложки, покришки). Декор був мальований, рельєфний (вушка, валики) та прокреслений. Переважали криволінійні композиції. Своєрідністю позначені орнаментовані заглибленим орнаментом жіночі статуетки з масивною нижньою частиною й у позі "Оранти" та семантично тотожні їм ромбічні амулети. Скоріш за все, культову функцію виконували й округлі вівтарі-столики.
Господарство у населення Болград-Алдені було землеробсько-скотарським, за незначної ролі мисливства та збиральництва, яке демонструвало специфічне пристосування до степів Нижнього Подунав'я. Знаряддя праці виготовляли з добруджійського або дністровського каменю та кременю. Відома велика кількість пласких та втульчастих шліфованих сокир. Мідних речей практично не відомо, за виключенням декількох дрібних знарядь праці.
Наявність імпортів дозволяє припускати існування активних зв'язків між населенням культури Болград-Алдені й ранньотрипільським населенням.