Культура лійчастого
посуду

Керамічні вироби культури лійчастого посуду

Культура лійчастого посуду є одним з наймасштабніших явищ Північної та Центральної Європи. Її ареал визначається від південної Швеції до Волині на Україні. Формування цього культурного феномену здійснювалося на основі полгарської, лендельської, малицької та багатьохРеконструкція сокирикультури лійчастого посуду інших культур.
На теренах України (східний ареал розповсюдження культури) виявлено до 50-ти поселень на Галичині й Волині. Відзначимо такі поселення як Зимне, Малі Грибовичі, Тростянець, Лежниця, Вінники. Переважає висока топографія поселень на мисах, але є вони й на схилах і на берегах річок. Відомі поселення, укріплені валами й ровами. Забудова складалася з наземних жител, що мали заглиблену частину. Плетені стіни обмащували глиною. Заглиблені частини мали іноді обпалене дно, ймовірно, для зберігання зерна. В житлах знайдено округлі глинобитні печі на дерев'яному каркасі.
Господарство населення культури було комплексним, землеробсько-скотарським, орним. На одній з посудин відоме зображення чотириколісного воза, є знахідки глиняних моделей колісного транспорту. Посуд — ліпний, з домішками піску та шамоту в тісті та з Посудина культурилійчастого посудупідлощеною поверхнею. Характерною особливістю посудин було лійчасте оформлення вінець, що і дало назву культурі. Розтрубні вінця та плічка декоровані заглибленим візерунком (насічки, лунки, відбитки зубчастого штампу та мотузки). Переважають ялинкові композиції, валики на шийці, наліпи у вигляді літер "М" та "Л". Вироби з міді нечисельні й обмежені пласкими клиноподібними сокирами та прикрасами. Головним матеріалом для виготовлення знарядь праці залишались кремінь та камінь (вкладні серпів на довгих платівках, вістря, проколки, свердла, клинцеві сокири, долота, вістря до стріл). Відомі мотики з кістки та рогу.
Поховальний ритуал різноманітний — відомі як підкурганні, так і ґрунтові поховання. Здебільшого це випростані поховання, хоча був відомий і обряд кремації.
Пам'ятки цієї культури синхронізуються з періодом завершення розвинутого трипілля (С-І). Носії культури лійчастого посуду, зрештою, витісняють трипільців з Верхньої Наддністрянщини. Імпорт трипільського посуду та жіночих статуеток знайдено на базових поселеннях культури, а лійчастий посуд — серед матеріалів трипільських поселень.