Перші трипільці на
Південному Бузі

1 — посудина під залишками житла у Сабатинівці ІІ.2 — кубок з Гайворону. Дослідження М. Л. Макаревича

У Середньому Побужжі та на Буковині найдавніші трипільські пам'ятки (Трипілля А) стали відомі лише у 40-х роках ХХ ст. завдяки плановим розвідувальним роботам археологічних експедицій Інституту археології Академії Наук України. На поселенні Сабатинівка ІІ було розкопано залишки трьох глинобитних бу- динків. В одному з них були сконцентровані різноманітні ритуальні керамічні вироби: посудини,Сабатинівка ІІ: ритуальна кераміка.Дослідження М. Л. Макаревича жіночі фігурки, антропоморфні стільці-трони. Під уламками обпаленої глиняної обмазки перекриття житла знайдено рештки глиняного підвищення-вівтаря складної конструкції.
Поселення Гайворон, як виявилося, мало досить велику як на той час площу — 14 га. Згодом було відкрито, що у Побужжі існували й інші відносно великі за площею ранньотрипільські поселення. Обстеження поселень в районі с. Могильна розвідувальною експеди- цією 1987 р. на чолі з М. Ю. Відейком показало, що серед інших виділяється розмірами Могильна 3. У 1993 р. В. П. Дудкіним проведено геомагнітну зйомку на поселеннях Могильна 2 та Могильна 3. Цими дослідженнями встановлено, що на поселенні Могильна 2 площею 4,5 га 1 – чаша з Могильної 1, Одеський археологічний музей; 2 – жіноча фігурка. Дослідження М. Ю. Відейка.можна реконструювати розташування будівель у два ряди з інтервалами між ними від 5 до 10 метрів. Імовірно, одна споруда була Г-подібною у плані. Таке планування нагадує розміщення жител на поселенні Олександрівка
Площа поселення Могильна 3 — близько 10 га. Виявилося, що воно має складну планувальну структуру, яка започатковує формування традиції системи забудови, характерної для більш пізніх поселень-протоміст. Житла було орієнтовано по довгій осі до центру поселення. Вони розташовувались у вигляді еліптичних структур, які створювали ніби стіну з будинків. Споруди стояли на відстані кількох метрів одна від одної, що, мабуть, відповідало потребам оборони.