Таємниці печери Вертеба

Розписні посудини з печери Вертеба. Краківський археологічний музей

Печера Вертеба знаходиться за 1,5 км від села Більче Золоте. Виділено хронологічні горизонти, що репрезентують три групи трипільської культури: шипинецьку, кошиловецьку і касперівську. Пам'ятка виявлена в 1820 р. Я. Хмелецьким. Досліджувалася з ініціативи власника маєтку князя Леона Сапєги А. Г. Кіркором (1876—78 рр.) і Г. Оссовським (1890—92 рр.). У ХХ ст. дослідження печери продовжили В.Пластина з печери Вертеба. Краківський археологічний музей Деметрикевич (1898—1904, 1907 рр.), Я. І. Пастернак, Я. Чекановський, В. Гребеняк (1914 р.), О. Кандиба (1929 р.), І. К. Свєшніков (1956 р.), з 1996 року – М. П. Сохацький.
Розкопками кінця ХІХ – поч. ХХ ст. відкрито кам'яні сходи, що вели до печери, та трипільський культурний шар. Виявлено розписний посуд етапів В ІІ, С І та С ІІ Трипілля, антропоморфну пластику, вироби з кременю, кістки, унікальну пластину з рогу у вигляді голови бика із зображенням жінки, а також цілі й пошкоджені скелети людей. 
Починаючи з 1996 р. експедиціями Борщівського краєзнавчого музею під керівництвом М. П. Сохацького здійснюються комплексні дослідження печери та прилеглої до неї території. Зібрано колекцію посуду, антропоморфні та зооморфні статуетки, знаряддя праці з кістки, кременю, каменю, мідну сокиру, шило і 14 пронизок. Знайдено ще один амулет, вирізаний з кістяної пластини, у вигляді голови бика з розлогими рогами.
Колекція матеріалів з Вертеби, здобутих до 1907 р., яка зберігається у Краківському археологічному музеї, налічує понад 35 тис. фрагментів кераміки, понад 300 цілих посудин, близько 120 антропоморфних і зооморфних глиняних фігурок, близько 200 виробів з кістки і рогу, 300 виробів з кременю і Статуетки з Чичиркозівки.Знахідки І. П. Гірникакаменю, а також декілька прикрас з кістки та мушлі. Матеріали з розкопок  від 1996 р. експонуються та зберігаються у Борщівському музеї.
Печера могла використовуватися як святилище. В районі Вертеби виявлено поселення різних етапів трипільської культури.