Мистецтво верхнього
палеоліту України

Мистецтво верхнього палеоліту України

Так уявив художник найдавніший палеолітичний ансамбль
Ускладнення світогляду, поглиблення релігійних уявлень, разом із незамкнутістю соціального існування верхньопалеолітичної людини, зростанням інтенсивності контактів ізСтукалки з бивнята рогу (Мізин) представниками інших груп населення та високою мобільністю, — всі ці фактори сприяли бурхливому розвитку так званої символічної складової первісного способу буття. Ця царина життя верхньопалеолітичних мисливців дійшла до нас в об'єктах мистецтва, прикрасах, інших матеріальних свідоцтвах діяльності, не пов'язаної з задоволенням насущних потреб існування. В Україні невідомі такі яскраві зразки первісного мистецтва як наскельний живопис.Шумові браслети з пластинок бивня (Мізин) Проте немає сумнівів у тому, що духовне життя верхньопалеолітичного населення нашої країни було не менш активним, ніж на заході Європи. Просто форми втілення міфологічних  уявлень та магічних ритуалів були іншими. Не виключено, що для цього використовувалися менш стійкі матеріали, які не збереглися до нашого часу.