Антський князь Ідарізій

       Ідарізій (Ідар, Ідарій) — князь антів, представник знаті Антського союзу. Згадуваний в 560-580-х рр., батько Мезамира та Келагаста.

       Ідар — член одного із знатних родів, можливо, князь (вождь) антських племен. Згадані у зв'язку з боротьбою слов'ян з кочівниками-аварами у 2-й пол. VI ст. Опинившись в скрутному становищі, анти змушені були відправити до аварів посланника Мезамира з проханням про викуп деяких бранців. У ставці аварського кагана Мезамир був убитий і «володарі антські були приведені в тяжке становище і втратили свої надії» (Менандр)