Кудлаївська культура

Орнамент у формі зиґзаґів, що символізує воду на кам'яному "човнику", з Київського Полісся

Група споріднених пам'яток раннього мезоліту, яким властиві дрібні пластинки та вістря з притупленим краєм, що служили вкладнями в пази кістяних наконечників стріл та метальних списів. Техніка розколювання кременю відщепова, мікролітична. Знайдені дрібні нуклеуси для грубих мікропластин, численні дрібні скребачки на відщепах, різці, сокири на відщепах. Пам'ятки поширені в межах Поліської низовини: Кудлаївка, Таценки, Селище, Коржі, Кухарі, Мартиновичі, Броди, Люботинь 3, Криниця, Поляни. Останнім часом знайдені пам'ятки в басейні Німана у Литві. Датується VІІІ—VІ тис. до н.е. 
Кудлаївське населення полювало на лісових копитних (тур, лось, олень, кабан) за допомогою лука, займалося рибальством. Культура генетично пов'язана із західними сусідами: коморницькою культурою Польщі та Дювенсі – Північної Німеччини. Сформувалася в басейні Прип'яті на початку мезоліту під впливом мігрантів з басейну Вісли. В другій половині мезоліту поступилася місцем новій хвилі мігрантів з заходу — людності яніславицької культури.