Пісочнорівська культура

Кам'яний "човник" зі схематичними зображеннями зі стоянки Студенок під НовгородСіверським на Чернігівщині

Група споріднених пам'яток доби мезоліту з крем'яним інвентарем, який характеризується асиметричними вістрями алтинівського типу, грубими високими трапеція­ми, відщеповою технікою обробки кременю, одноплощинними нуклеусами, скре­бачками та різцями на відщепах.Крем'яні скребачки та сокира зі стоянки Пісочний Рів під Новгород-Сіверським На пізньому етапі (стоянки типу Студенок) домінуючим типом наконечників стріл стає висока трапеція. Поширена в басейні Десни у Новгород-Сі­вер­сь­ко­му Поліссі, де дослід­жені стоянки: Пісочний Рів, Гридасово, Ком'ягіно, Мураги, Студенок.
Мешкаючи в лісовій зоні, пісочнорівське населення полювало на лісових копитних (лось, тур, олень, кабан, косуля), а також займалося рибальством. Найближчими аналогами спільноти є гренська культура Верхнього Подніпров'я та єнівська верхів'їв Волги. Походить від красносільської культури фінального палеоліту. Брала участь у формуванні неоліту басейну Десни.