Зимівниківська культура

Розчистка поховання на стоянці Добрянка, Черкащина. Кукрецька культура

Група стоянок з крем'яним інвентарем, якому властиві грубі, високі трапеції, відщепова техніка обробки кременю за допомогою твердого відбійника, одноплощинні нуклеуси, скребачки та різці на відщепах. Поширена в лісостеповій частині Східної України. Досліджені стоянки: Зимівники, Сурський V, Сабівка, Загай І, В'язівок та, Дніпровець. Датується кінцем ІХ – VІІ тис. до н.е.
На стоянці В'язівок та під Лубнами розкопано рештки п'яти округлих у плані зимових напівземлянок, господарчі ями. Крім крем'яних виробів, знайдені кістки тура, оленя, лося, коня, бобра, птиці, риби, а також кістяні вістря, уламки кісток з геометричним орнаментом. В основі господарства лежало полювання на копитних лісостепу та рибальство. Культура сформувалася на місцевому фінальнопалеолітичному підґрунті під впливом красносільської культури Полісся. Розвивалася в контакті з пісочнорівською культурою Подесення.