Князівські поховання

У тілоспаленнях містяться ті самі речі, що й у тілопокладаннях, але, звичайно, пошкоджені вогнем. В окремих могилах знайдено до 20 посудин різних типів. Поховання зі зброєю на черняхівських могильниках поодинокі.Ваза черняхівської культури (Компаніївський могильник)
Окрім рядових поховань, трапляються тілопокладання представників родової та племінної ари-
стократії, які мають паралелі у Центральній Європі. Вони виділяються за інвентарем, що включав набір для участі померлого у "потойбічному бенкеті" (посуд для вина, нерідко коштовні скляні келихи, предмети для ігор), але найважливішою ознакою є наявність ями великих розмірів із дерев'яною конструкцією, спорудження якої вимагало чималих зусиль усієї громади. Складовою частиною обряду була тризна, рештки якої простежуються у вигляді скупчення розбитого посуду, кісток тварин та вуглин у засипці могили або поруч із нею. Частина тілопокладань має сліди ритуального пошкодження могил.
У поховальному обряді простежуються хронологічні зміни. Для раннього етапу характерні тілопокладання північної орієнтації з численним інвентарем. У тіло-
спаленнях раннього періоду чітко фіксуються пшеворські, гето-
дакійські, зарубинецькі та вельбарські риси. Пізніше поширюються тілопокладання, орієнто- вані головою на захід, а інвентар обмежується деталями одягу та прикрасами.