"Поля поховань"

Мініатюрні посудини черняхівської культури(с. Косанове Вінницької обл.)Черняхівські могильники розташовані поряд із поселеннями. Вони становлять собою "поля поховань" і нараховують від кількох десятків до двох-трьох сотень могил. У давнину їхГлеки черняхівської культури (с. Косанове Вінницької обл., с. Жовнине Черкаської обл.) якимось чином позначали, можливо, невеликими насипами, оскільки вони рідко перекривалися пізнішими похованнями. Винятком для черняхівської культури є кургани (Кантемирівка, Військове).
Поховальні обряди черняхівського населення досить різноманітні. Більшість могильників біритуальна, тобто тут поєднуються тілоспалення і тілопокладання. Однак, зустрічаються окремі могильники лише з тілопокладаннями (Чернелів Руський).
Переважають тілопокладання й у Північному Причорномор'ї. Окрім того, тут виявлено велику кількість поховань у ямах із підбоями або в ямах з виступами-заплечиками, що складаються із вхідної ями та викопаного в її дні вузького заглиблення, яке й було поховальною камерою. Залишені уступи-заплечики слугували опорою для дерев'яного або кам'яного перекриття.
Кремація відбувалася переважно за межами могильника. Перепалені людські кістки здебільшого вміщено в урни, рідше просто в ями. За іншими ознака- ми — наявністю попелу чи вуглин від поховального вогнища, каменів у могилах, розмірами і формою ями, складом інвентарю тощо — виділяються різні варіанти тілоспалень.
У тілопокладаннях, як правило, небіжчики поховані випростаними на спині, головою на північ або на захід. Зрідка зустрічаються скорчені кістяки. 
У тілопокладаннях знаходять насамперед металеві деталі одягу, прикраси (бронзові та срібні пряжки, фібули, намиста, підвіски), предмети побуту (кістяні гребені, глиняні пряслиця, залізні ножі, шила), а також інвентар, пов'язаний із культом мертвих, — посуд для їжі та її рештки (кістки тварин, яєчна шкаралупа).