Книги і
статті про місто РІВНЕ в бібліотеці РОКМ

                                                                                      КНИГИ

1.    Андрухов   П.  Волинська земля (хроніка – джерела-постаті). –Сокаль,1992.- 88 с.
2.    Белкин И.М. 13 Армия  в Луцко-Ровенской  операции 1944 г.-  М.: Воениздат,1960.- 158 с.
3.    В пламени  сражений : Боевой путь    13  Армии. – М.:  Воениздат, 1973.- С.183-202.
4.    Бухало Г.В., Матвійченко В. Рівне. Вулиці, майдани, проспекти. Короткий довідник.-Рівне:Волинські обереги,2000.-118 с.
5.    ГречилоА.Б., Терлецький Ю.П.  Герби та прапори   міст і сіл Рівненської  області.- Київ, Львів, Рівне: УГТ,  2002. – С.57-59
6.    Гуртовий Г. Волинь – край козацький. Луцьк : Надстир»я,2000. -352 с. ( про Ровно див.  Географічний покажчик.)
7.    Данильчук Г.Ф. Рівне у  долях  його мешканців.  – Рівне:ПП ДМ ,2012. – 192 с.
8.    Закалюк К.П. Грачев –центру : О Герое Советского Союза Н.И.Кузнецове. –М.: Политиздат,1977. – 120с.;ил.
9.    За  незалежну, самостійну Україну . Боротьба рівнян  за відновлення української державності. 1987-1991 роки.  Коротка хронологія подій ./Р.Постоловський, . Г.Бухало . Вип.1.- Рівне:1996. -32 с.
10.    Історія міст і сіл УРСР. В 26 т. Ровенська область. –К.: Голов.ред.Укр.рад.енцикл., 1973. – С. 73-106.
11.    Короленко В.Г. История  моего  современника. Тома 1-2. –Л.: Худож.лит.,1976. -543 с.
12.    Кругляк Ю.М. Ім'я вашого міста:походження  назв міст і селищ міського типу  Української РСР. –К.: Наукова думка, 1978. – С.112.
13.    Луценко В.І.,Кобись В.Т.,Шенгера Г.Й.  Ровно-700: соціально- економічний  нарис.- Львів: Каменяр, 1983. – 72 с.,іл.
14.    Міненко Т.В., Міненко Р.Є.  Документи Центрального Державного історичного архіва м. Києва,що стосуються м. Рівне: каталог. –Рівне: Волинські обереги, 2013. -40 с.
15.    Молчанов О. Ровно.  – Львів:Книж.-журн. вид.-во,1961. -76 с.
16.    Молчанов О.,Закалюк К.,Бабій М., Барац С.,Свистун А. Ровно. - Ровно, Ровен. Обл. вид.-во,1957. – 91 с.
17.    Молчанов О.П.Ровно. Історико - архітектурний нарис. – К.: Будівельник,1973.77 с.
18.    Памятники градостроительства и архитектуры  Украинской ССР: В 4-х т.- К.:Будивельник,1983. -337 с.  Т.3  Львовская обл..,Одесская обл.,Полтавская обл.., Ровенская обл..,. ( Про Ровно – с.300 )
19.    Пащук І.Г. Меморіальні  дошки у Рівному : історико-краєзнавчий довідник. – Рівне: ВАТ « Рівнен. друкарня»,2008. – 75 с.
20.    Пащук І.Г. Літературно-краєзнавча енциклопедія  Рівненщини. –Рівне: Волин.обереги,2005.-212 с.: іл.. ( про краєзнавців –дослідників, пов»язаних з Рівне-дивитися зміст).
21.    Поліщук Я.О.Рівне.Мандрівка крізь віки:нариси історії  міста. Вид.2-ге,  доповн.- Рівне: Волинські  обереги ,2000. – 300с.; іл..
22.    Прищепа О.П.  Вулицями  старого  міста: Топонімічні дослідження з історії Рівного. – Рівне: ВАТ « Рівненська друкарня»,1997 . – 151 с.
23.    Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині Х1Х   – на початку ХХ століття. –Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с.
24.    Прищепа Б., Прищепа О.  Історичне краєзнавство  Волині: Навч посіб.- Рівне:ПП ДМ,2008.-352 с.:іл.. ( Про Ровно див. «Покажчик географічних топонімів.)-С.349.
25.    Пура Я.О. Походження населених пунктів Ровенщини . – Львів, 1990.
26.    Пура Я.О. Край наш у назвах .Ч.2.- Рівне,1994.
27.    Радянська Ровенщина. 1939-1959. Документи і матеріали. – Львів: Книж.-журн. вид-во, 1962. – 430 с.
28.    Рівне - 720 : від  давнини до сучасності. Книга 1. – Рівне: Волинські обереги,2003.- 240с.; іл..
29.    Рівне -720 : від давнини до сучасності. Книга 2. –Рівне : Волинські обереги,2003 .- 144 с.;іл..
30.    Рычков П.А.Дорогами  южной Ровенщины ( От Корца до Пляшевой). – М.: Искусство,1989. – 174 с.
31.    Ровно 700 років. 1283-1983. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1983. -196 с.
32.    Ровно. Фотоальбом. –К.: Мистецтво, 1979 . – 46л.,іл..
33.    Ровенський  обласний  державний архів. -  К.: Наук.думка, 1979. -260 с.
34.    Ровенщина. Області Радянської України. Альбом. –К.: Мистецтво, 1976.-86 л.
35.    Рочнік  Волинський \під редакцією Я.Гофмана\. – Рівне, 1931—1939.(Матер. про Ровно див.в географічному покажчику у кожному томі).
36.    Сас П.М. Феодальные  города Украины в конце ХУ – 60-х годах ХУ1 в. – К.:Наук.думка.1989 .-232 с.
37.    Сербін Г. Ровенщина  туристська : Путівник. –Львів : Каменяр, 1980.-166 с.
38.    Сербін Г. Ровно. Ілюстрований  путівник.  – Львів: Каменяр, 1977.
39.    Сербін Г.  Ровно. Путівник. – Львів: Каменяр,1989. -72с,..29 арк.іл.
40.    Словник   Географічний  Королівства Польського та інших  країв  слов»янських. – Варшава, 1888. –Т.1Х. – С.818-824./ на польськ.мові./
41.    Столярчук Б.Й. Митці Рівненщини. Енциклопедичний  довідник.2-ге вид., допов і перероб. – Рівне: О.Зень, 2011. – 386 с.
42.    Українська РСР у Великій  Вітчизняній війні  Радянського Союзу,1941-1945 рр.:В 3 –х т. – К.: Політвидав України, 1967-1969. Т.1. –С.76, 78-79, 324-325, 354,387, 474-475, 530. Т.2. – С.129-131, 140, 145,  187, 196, 204, 222-223, 382-384,408.
43.    Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. ( Краєзнавчий словник від  найдавніших часів до 1914 року).- Вінніпег – Канада, 1986 . – Т. 2.
                                                                                     СТАТТІ
  
1.    Бовгиря А.М.  Рівне // Енциклопедія  історії України. – К.:2012. – Т.9: ПРИЛ-С. - С.211-213.
2.    Булига О.С.  Музейні гостини  прийшли до нас у першу незалежну весну. /Рівненський краєзн.музей // Сім днів. - 2011. - 19 травня . – С.14.
3.    Булига О. Таємниці Волинської землі кличуть до пошуку // Волинь: Обласний народ¬ний часопис. - Рівне, 2006. - №15/14 квіт./. - С. 12.  Відгук на книгу Дем"янова В. та Андреева О. "Велич Дулібії Рось. Суренж. (Таємниці Волинської землі)".
4.    Бухало Г.В.  Театр на Червоноармійській // Червоний прапор. -1983.-1 квітня.
5.    Бухало Г.В.  Театр на вулиці С.Петлюри: / з історії Рівненського драматичного  театру.(1883-1917) // Сім днів. -1995 – 10 – 16 січня.
6.    Бухало Г.В. Перша письмова згадка про місто Рівне .//Сім днів.-2003.-4 липня.-С.10.
7.    Бухало Г.В. Керівник Рівненської  Просвіти // Рівне. – 1992. 4 січня. –С.5
8.    Бухало Г.В. Ровенський « Пласт».// Зміна . - 1991.-19 лютого. –С.3.
9.    Бухало Г.В.  Усе-таки  Рівне: ( історія назви міста) // Сім днів.- 2003.- 25 липня. - С.12.
10.    Бухало Г.В. Магдебурзьке право та княгиня Рівненська ( Несвіцька).// Сім днів.-2004.-15 жовтня. – С.12-13.
11.    Бухало Г.В. Краєзнавчий музей: погляд у минуле  (видатні люди в пам»ятці історії  та архітектури Рівного) //  Наукові записки  Рівненського обласного краєзнавчого  музею.-Рівне. -  2005. - Вип.2. Матеріали наукової  конференції 23 листопада 2004 р. - С.11-14.
12.    Бухало Г. 100 років тому: місто Рівне у минулому // Сім  днів.- 1994. -10 -16 травня.
13.    Бухало Г. Рівне - співзасновник  Ліги  історичних  міст України // Сім днів.-1995. - 6-10 червня.
14.    Бухало Г. Нові вулиці на карті Ровно // Червоний прапор. - 1989. - 11 березня.
15.    Бухало Г.В. Під польським гнітом: Рівне,1921-1939 рр. // Вільне  слово. - 1993. - 3,6, 11, 13, 17, 20  березня.
16.    Бухало Г.В. Демонструється кіно. ( З історії кінофікації м. Рівне) // Червоний прапор. - 1984.-23 травня.
17.    Бухало Г. Електрика в нашому місті.(Рівне) // Червоний прапор. - 1984. - 22 лютого.
18.    Бухало Г. Ворота міста : ( Про Рівненський  залізничний  вокзал).// Червоний прапор.- 1983. 27 липня.
19.    Бухало Г. Рівнянин – лауреат Нобелівської премії: сторінки життєвого шляху Георгія Шарпака // Актуальні проблеми Вітчизняної та Всесвітньої історії: наукові записки РДГУ. – Рівне, 2004. Вип. 3. - С.65 -68.
20.    Бухало Г. Художник з передмістя  Рівного // Вільне  слово. - 2004. - 9 червня. -С.7 ( до 100-річчя з  дня народження В’ячеслава Васьківського)
21.    Бухало Г. Розповів  лист  композитора // Червоний прапор. - 1982. - 24 жовтня. (М.Лисенко у  Рівному).
22.    Бричок Б.П. М.І. Костомаров у Рівненській гімназії. // Микола  Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації. Тези наук.-практичн. конференції,  присвяченої  175- річниці з дня народження М. Костомарова. - Рівне, 13-14 травня 1992. - С.161.
23.    Вакульчук Л.М. Жіноча середня освіта  в  Рівному. / поч.ХХ ст. /// Минуле і сучасне Волині й Полісся : край на межі тисячоліть. Матер.  Х  наукової конференції, яка відбулася   у  Старому  Чарторийську , Маневичах, Четвертні  та Нововолинську  в 2000 році. Збірник наукових   праць. - Луцьк, 2002. -  С.175
24.    Величко О., Трусік  Н. Діяльність українського національно- демократичного об'єднання  в Рівненському повіті у  2 –й  половині  1930 -х років //  Наукові  записки РКМ. Вип. Х. – Рівне, 2012. – С.45-47.
25.    Вчителька моя. // Вісті Рівненщини. – 2003.—8 жовтня. –С.2 ( пам’ятник першій вчительці біля  РДГУ)
26.    Гавриш Н.М. До історії будівлі Рівненської швейної фабрики – колишньої в»язниці // Наукові запискм РКМ. Вип. 1Х. Ч. 2. – С.34-40.
27.    Гавриш Н.М. Концтабори для радянських військовополонених в період німецької окупації 1941—1944 рр. у м. Рівне і Рівненській області.//Наукові  записки РКМ.Вип.VIII. - Рівне, 2010. – С.130.
28.    Гордіюк В. Свято-Успенський  парафіяльний храм м. Рівне: сторінки історії.// Наукові записки РКМ. Вип.VI.-Рівне, 2008. –С.118.
29.    Гордич В. Будинок  музею: життя у два століття.// Сім днів.-2004.- 30 липня. –С.13.
30.    Данильчук Г.Ф.  Михайло Носаль – фундатор народного цілительства Волині.// Волинський музей: історія і сучасність. Наук. Збірник.Вип.3. Матеріали III  Всеукр. Конференції, присвяченої 75-річчю  Волинського музею, 18-19 травня 2004р. – Луцьк, 2004. – С.312-313.
31.    Данілічева В.Ф..  До історії шкільництва  Рівного  в міжвоєнний  період ( 20-30 рр. ХХ ст..) //  Наукові  записки РКМ. Вип. 1У. – Рівне: Волинські обереги,2006. – С.204.
32.    Данильчук Г.Ф.  Рівне періоду німецької  окупації: 1941-1944 рр // Наукові записки РКМ. Вип. VIII. – Рівне, 2010. – С.141.
33.    Дем’янчук Г.  Рідне місто моє. // Сім днів. – 2000. - 1 січня. - С.8.
34.    Добровольський Г.В. В  боях за  Ровно // Зміна. - 1981. – 12 листопада.
35.    Доброчинська В.  Навчальні  заклади м. Рівного в період німецької окупації (1941-1944рр.) // Слов»янський  світ і Україна: Збірник праць на пошану  ректора Р. Постоловського. – Рівне, 2011. –С.159-166.
36.    Доброчинська В. Рівненська  українська гімназія – осередок національного шкільництва у міжвоєнний період // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої  історії. Матер. I-ої  Всеукраїнської конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів. - Рівне, 2008. – С.226.
37.    Жулинський М. Осінь без патріарха / До 100-річчя від дня народження Уласа Самчука // Неблудний син  Великої Волині. Спогади та матеріали про Уласа Самчука. – Рівне: Азалія,2008. - С.91.
38.    Закревський Л. Для майбутніх  поколінь: ( Архітектурні пам»ятки  м. Рівного.) // Сім днів . - 1995 . - 11-18 квітня.
39.    Івашко  Ю. Роль м. Рівне у спадщині модерну західної  архітектурної школи. --//Архітектурна спадщина Волині: Збірник наукових праць. Вип.2. –Рівне: ППДМ, 2010.-  С.197-199.
40.    Калько С. На торги – до Рівного // Літопис Заходу. - 2008. - 3 квітня. - С.13.
41.    Калько С. Самі собі казначеї / Рівненські гроші 1914-1944 рр. // Літопис Заходу. - 2008. - 29 травня. - С.13.
42.    Калько С. Подих  давніх  часів зберігає вулиця Драгоманова.// Літопис Заходу. - 2008. - 28 серпня. - С.13.
43.    Камінський М., Закревський В. Князювання Марії  Несвіцької (? – 1518 рр.) – пам’ятна сторінка в історії Рівного // Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 6. - Острог, 2013. – С.60-65.
44.    Климчук А. Рівненський краєзнавчий музей в 1941-1944 роках і Юрій Шумовський // Музеї  України. - 2009. - № 2. – С.34.
45.    Ковальчук Л. Рівняни зберегли пам’ять про тувинців // Сім днів. - 2004. - 30 січня. - С.19.
46.    Кожушко Н.І.  Георгій Косміаді та рівненські навчальні заклади.1917-1940рр.// Наукові записки РКМ. Вип.У. - Рівне: Перспектива, 2007. - С.53.
47.    Кожушко Н.І.  Сторінки історії Рівненської чоловічої гімназії. Викладачі історії реального училища // Наукові записки РКМ. - Вип. Х. – Рівне, 2012.
48.    Кухаренко В. Частные  денежные знаки г. Ровно в 1918-1919 гг. // Нумизматика и фалеристика . - 2003. - № 3. - С.19-21.
49.    Легенда старого міста. Князівський палац міг би привабити до Рівного численних туристів,якби його зберегли./ Історія палацу кн..Любомирських // Літопис Заходу. - 2006. - 17 січня. – С.13.
50.    Леонова Л.Ровесниця області.(70-річчя .з дня створення газети «Червний прапор») .//Вільне  слово.-2010.-17 грудня .- С.2.
51.    Леонова Л. Агрономічна діяльність Рівненського повітового земства  (1914-1915рр. // Сім днів. - 2002. - 1 листопада. – С.10.
52.    Леонова Л. Рівне-найбільш  благоустроєне  місто Волинської  губернії // Сім днів. - 2003. - 6 червня. - С.8.
53.    Леонова Л.  Рівне в 1941 – 1943 роках. // Сім днів. - 2004. - 30 січня.  - С.18.
54.    Луц В.Д. Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ століття // Наукові записки РКМ. Вип. IV. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - С.223-224.
55.    Луц В.Д.  Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області // Архітектурна  спадщина Волині.- Вип.3. - Рівне : ППДМ. 2012. – С.170-176.
56.    Пам’ятник  Марії Несвицькій у Рівному // АНТ. - 2008. - № 19-21. - С217.
57.    Панасенко О., Каташевський О. Рівне в 1911 році: управління, економіка, культура // Рівне вечірнє. -1999.- 3 вересня. – С.14.
58.    Панасенко О., Гулюк С.  Пісні про Рівне та рівнян.// Рівне вечірнє. - 2000. - 10 листопада. - С.14.
59.    Панасенко О. Рівне,рік 1932 –й : затвердження міського бюджету // Сім днів. -2000. - 21 квітня. - Ч.14.
60.    Панасенко О. Рівне,1932 –й : структура міського  самоврядування.// Рівне вечірнє.- 2000. - 28 квітня. – С.14.
61.    Панасенко О.  Магістрат Рівного в 1932 – 1934 роках: посади та прізвища.// Рівне вечірнє.-2000. – 14 квітня . –С.14.
62.    Панасенко О. Промисловість Рівного у 1938-1939 роках: Млини,крупорушки та пивзавод Пісюка.// Рівне вечірнє. - 2000.- 21 січня . –С.14.
63.    Панасенко О.  Роки 1920-1921 –й : рівненські  ціни // Рівне вечірнє.-  2000.-  31 березня. – С.14.
64.    Парк на Грабнику // Ч.Хитрий.  Минувшина Рівненщини – далека і близька.-Вид. 3-е.доп. – Рівне: Волин. обереги, 2011. – С.347.
65.    Пащук І.Г.   Свято-Покровський кафедральний собор у Рівному – велична будова в роки незалежності України // Волинська ікона : дослідження та реставрація. Науковий збірник. Вип.12. Матер. Х11 міжнародної наукової конференції 27-28 жовтня  2005 р. – Луцьк, 2005. – С.148.
66.    Пахолко С. Товариство « Просвіта» у  фалеристичних пам»ятках першої  половини ХХ століття // Нумізматика і  фалеристика. - № 4. -2013.- C. 12-18
67.    Переходько Н. Медичне обслуговування  населення м. Рівного (1921-1939 рр) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої і історії: Збірник  наукових праць. Наукові записки РДГУ. Вип.16. – Рівне, 2009. – С.174.
68.    Поліщук Я. Берегиня нашого міста. // Сім днів. -1994.-10-16 травня.
69.    Пономарьова Т.О.  Рівненська бібліотека князів Любомирських // Тези Х1 регіональної науково-практичної конференції  « Нові краєзнавчі дослідження у контексті  національного відродження України». – Рівне, 1995. – С.61
70.    Прищепа Б., Самолюк В.  Рання історія міста Рівного за археологічними джерелами // Волинь незабутня. Тези У регіональної науково-практичної конференції. – Рівне, 1994.
71.    Прищепа О.П.  Будівлі архітектора Андреєва. // Рівне вечірнє. - 1996. - 2 листопада.
72.    Прищепа О.П.  До  питання про політичну боротьбу в Рівному в 1917 році // Велика Волинь: минуле і сучасне. – Рівне, 1991.
73.    Прищепа О.П. Топонімічні дослідження з історії Рівного. //Минуле і сучасне Волині: О.Цинкаловський  і край .Матеріали IХ наукової  історико-краєзнавчої конференції 20 -23 січня  1998 року. - Луцьк , 1998. – С. 27-28.
74.    Прищепа О. Рівненська реальна гімназія ( училище)  у житті міста Х1Х –поч. ХХ століття // Наукові записки РКМ. Вип.2. /До 165-річчя  заснування Рівненської гімназії/.   Матеріали наукової конференції 23 листопада 2004 р. – Рівне: Волин. обереги, 2005. - С.7-10.
75.    Прищепа О.П. Рівненська святиня /колона із зображенням Божої Матері/ // Волання з Волині. - 2004- . ч. 4. - С.39.
76.    Прищепа О.П. Культурно – освітнє життя Рівного 1917-1920 рр. // Наукові записки РОКМ. Вип. VI. –Рівне, 2008. - С.199.
77.    Прищепа О.П. Історія школи – історія  міста /історія школи №2. // Рівне вечірнє. - 1998. – 24 січня. – С.13.
78.    Прищепа О.П. Ровенський державний  вчительський інститут (1940-1941рр.): історіографічний аспект та передумови діяльності // Актуальні проблеми вітчизняної  та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2008. - Вип.14. – С.134.
79.    Прищепа О.П.  До історії спорудження Рівненської жіночої гімназії ( поч.ХХ ст.) // Архітектурна  спадщина Волині. Вип 3. - Рівне: ППДМ, 2012. –  С.203-210.
80.    Рівненська гімназія // Пономарьова Т.О. «Світла особистість імперії темряви. В.Г.Короленко на Рівненщині».-Рівне, 2010. – С.46.
81.    Рівненський академічний обласний театр ляльок // Жилінський І. Історія театрального  мистецтва Рівненщини. -  Рівне, 2009. –С.503-514.
82.    Рівненський обласний краєзнавчий музей  // Музеї України. – 2006.- №5. – С.20-21
83.    Рівне – центр Союзу Українок на Волині // Піяр Т. Наша доля – Союз Українок.-Костопіль: РОСА, 2008. –С.10-22.
84.    Ричков П.А. Комплекс Любомирських у Рівному на акварелях Жана  Якоба Бургіньйона // Сім днів. - 2008 .- 25 квітня –с. 6. -  2 травня – с.4.
85.    Рівне // Енциклопедія Українознавства /Гол.ред.В.Кубійович. – Т.7. - Львів: Молоде життя, 1988. – С. 25.
86.    Ровно // Энциклопедический  словар / Изд. Ф.А.Брокгауз., И.А.Ефрон. – С.Пб., 1899. Т.ХХУ1. – С.874 -875.
87.    Сергіюк І.М. Морфологія архітектурного  деталювання будівель військового гарнізону м.Рівне 2-ї пол..Х1Х – поч..ХХ ст. .// Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.2.= Рівне: ППДМ.2010. – С.183-187.
88.    Смолінська О., Ричков П.  Дзвіниця Воскресенського Собору в Рівному : до історії спорудження і  руйнації .// Архітектурна спадщина  Волині.Вип.3.-Рівне: ППДМ, 2012. – С.223-229.
89.    Степанцева Л. Планування забудови Рівного в кінці 30-х років ХХ століття.// Волинь історична. Збірник наукових статей. – Рівне,  2007. - С.81.
90.    Стоколос Н.Г.  В ім»я  воскресіння. До історії будівництва, освячення Свято- Воскресенського соборного храму м. Рівного. // Сім днів. - 1995. - 10-17 жовтня. – С.8-9.
91.    Терлецький Ю. Герби міста Рівного // Третя наукова геральдична  конференція. – Львів, 1993. - С.83-84.
92.    Толстуха Л.В.  Еміграційний синдикат у  Рівному./ 20-30-ті роки ХХст./ - АНТ.-2008.- № 19-21. –С.34.
93.    Тхор  В.  Крізь глибину століть : з історії міста  Ровно від 1283 до 1648 рр. // Червоний прапор. - 1981. - 25 грудня.
94.    Успенська церква // В.Войтович. Пересопниця: рівненський край: історія та культура. – Рівне, 2011. – С.261.
95.    Шапран С. Електростанція князя Любомирського в м. Рівне: спотворена пам’ятка промислової архітектури  кінця Х1Х поч.-. ХХ століття.// Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. - Рівне: ППДМ,  2012. – С.237-240.
96.    Шахматова Л.Я. Маловідомі сторінки з історії католицизму та його храмів у м. Рівному./ 11 пол. Х1Х -  30-ті роки ХХ ст. // Волинь незабутня. Тези У регіональної науково-практичної конференції. – Рівне, 1994. –С.30
97.    Юрчук О.П.  Естетичний  гурток Георгія Косміаді в Рівному. .// Наукові записки РКМ. Вип.IV. - Рівне: Волин. обереги, 2006. – С.229.
98.    Ярощук В.П.  Історія не закінчується./ До 70-річчя   Рівненської державної обласної бібліотеки // Вісті  Рівненщини. - 2010. - 11 лютого. – С.11.
99.    Ясінський М. До історії будівництва Рівненського  українського Народного дому // Актуальні  проблеми  вітчизняної та всесвітньої історії . Наукові записки  РДГУ. Вип.13. –Рівне, 2008. – С.139.