Список літератури по
м. Рівне (фонди)

1.    Виткалов С. Рівненщина: Культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності: монографія. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 416 с.: іл. За редакцією професора Виткалова В. Г. (Рівне: с. 2, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 31-41, 44, 45, 47-49, 59, 64, 68-70, 72-74, 81, 82, 98, 93, 96-103, 108, 110, 113, 127, 130, 137-141, 144, 145, 150, 151, 155, 157, 162, 165, 167-169, 171, 179, 181, 182, 184, 187-189, 191-194, 196, 200, 201, 203, 205, 206, 209, 210, 215-222, 224, 227, 229, 232-235, 237, 238, 240, 241, 243-247, 250-252, 254, 259-262, 265-270, 272-279, 282-286, 293, 296-298, 300-302, 304, 305, 307, 313, 316, 320, 321, 323, 326-328, 331, 332, 334, 335, 337-339, 341-344, 348, 351-353, 355, 356, 359-364, 367, 369-371, 373-383, 387-389, 391)
2.    Ілюстративний путівник по місту Рівне./ Під ред. Тадеуша Горницького. – Рівне, 1937. – 36 с.  (мова польська)
3.    Місто,  славне працею, братерством: Документи і матеріали  про відзначення 700 річчя Ровно. / Упоряд. О. А. Галич, Г. Й. Шенгера. – К.: Політвидав України,1984. – 83 с., іл.
4.    Михайлишин. О. Палацово-паркові ансамблі Волині  2-ї половини ХVІІІ-ХІХ ст. – К., 2000. – 236 с. (Рівне: с. 204-211)
5.    Несенюк М. Рідне місто. Те, що пам’ятаю. – Рівне: ПП ДМ,  2009. – 182 с.
6.    Орлович. М. Путівник ілюстративний по Волині. – Луцьк, 1929. – 380 с.  (ксерокопія, мова польська). (Рівне: с. 206-212)
7.    Переверзев Н. В. Справочная книга  о приходах и монастырях Волынской епархии. – Житомир, 1914. –  444 с. (Рівне: с. 333)
8.    Прищепа О. Вулицями Рівного: погляд у минуле. – Рівне, 2006. – 223 с; іл.
9.    Рівне: фото путівник/ відповідальний редактор А. Ткачук; Автор тексту О. Прищепа; Фото А. Мізерного. – Рівне, 2002. – 22 с.
10.    Рівне на рубежі тисячоліть: довідник. – Рівне: міжнародний поліграфічний центр, 1999. – 53 с.  іл.
11.    Рівне та околиці Рівного: Стежками краєзнавчих подорожей. /Упоряд., передмова В. М. Войтовича. – Рівне: видавець В. Войтович, 2012. – 320 с.: іл. (Рівне: с. 6-12)
12.    Рівненщина: Фотоальбом/ Фото, тексти, дизайн А. Мізерний. – Агенція М@Со, 1997 р. – 142 с. (Рівне: с. 60-94)
13.    Ровенщина: Фотоальбом/ Фото В. Пилип’юка; Упоряд. Л. Калиша; Вступ. Слово Г. Дем’янчука. – К.: Мистецтво, 1988. – 114с.: іл.
14.    Ровно: Фотоальбом/ Фото М. К Плаксін; Автор тексту Г. С. Дем’янчук. – К.: Мистецтво, 1979. – 94 с.
15.    Ровно: Фотоальбом. – К.: Мистецтво, 1966. – 106 с.
16.    Ровно: Фотоальбом/ Упоряд. та фото В. В. Школьного; Авт. тексту Г. С. Дем’янчук. – К.: Мистецтво, 1983. – 111 с. іл. – текст укр. та рос. мовами.  
17.    Сербін Г. Ровенщина: історико-краєзнавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1970. – 247 с. іл. (Рівне: с. 56-98)
18.    Стецький Тадеуш Єжи З бору і степу. – Краків, 1888. – 347 с. (ксерокопія, мова польська) (Рівне: с. 60-64)
19.    Теодорович М. І. Історико-статистичний опис церков і приходів Волинської єпархії. Том ІІ. Ровенський, Дубенський, Острозький повіти. – Рівне, 2011. – 698 с. (Рівне: с. 437-461)
20.    Харват О. Рівне. На межі тисячоліть. Альбом. – Рівне, 2008. – 136 с. іл.
21.    Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька: історико-краєзнавча повість. – Рівне, 2008. – 404 с.(Рівне: с. 38-45, 60-68, 189-204, 214-219, 255-261, 283-288, 291-294, 340-352)
22.    Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька. – Вид. 2-ге, доп. – Рівне: Волинські обереги, 2010. – 416 с. (Рівне: с. 30-45, 55-73, 94-95, 150-155, 233-236, 239-246, 254-257, 285-292, 318-322, 371-374)