Наукові записки 2006 р.

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ІV. - Рівне, 2006. - 304 с.


Періодичні видання початку ХХ ст. про діяльність музею Рівненського сільськогосподарського товариства
Олена Прищепа – кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне).

Рівненський обласний краєзнавчий музей. 1963-2006 рр. Спогади
Гурій Бухало – кандидат історичних наук, в.о. професора кафедри українознавства, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (м. Рівне).

Рівненський музей у роки німецької окупації 1941-1944 рр.
Галина Данильчук – завідувач сектору виставок відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

Музейний літопис (директорат та завідувачі фондами в 1944-1985 рр.)
Людмила Шахматова – провідний науковий співробітник Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

Комплектування етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею
Алла Українець – завідувач відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).
Тетяна Пархоменко – старший науковий співробітник відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).


Скарби монет ХVІІ ст. у колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею
Тетяна Войтюк – провідний спеціаліст відділу охорони та розвитку культурної спадщини управління культури Рівненської обласної державної адміністрації (м. Рівне).

Наймолодший пагінець краєзнавчого музею
Інна Нагорна – завідувач відділом “Літературний музей Уласа Самчука” Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

Зброя музейного арсеналу
Володимир Мушировський – провідний науковий співробітник Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).


Опис фондів навчальних закладів Державного архіву Рівненської області ХІХ – початку ХХ ст.
Людмила Леонова – начальник відділу інформації та використання документів Державного Архіву Рівненської області (м. Рівне).
Олена Прищепа – кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне).


Володимир Короленко в Рівному: до історії однієї фотографії
Тетяна Пономарьова – завідувач сектору давньої історії відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).


Колекція різьблених виробів із фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею
Ольга Макарова – провідний зберігач фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

До історії шкільництва Рівного в міжвоєнний період (20-30 рр. XХ ст.)
Валентина Данілічева – старший науковий співробітник сектору новітньої історії відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)
Наталія Кожушко – завідувач відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

Культурно-мистецьке життя Рівного початку ХХ ст. у листуванні Миколи Біляшівського
Віктор Луц – завідувач художнього відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).


Естетичний гурток Георгія Косміаді в Рівному
Ольга Юрчук – завідувач відділу науково-освітньої роботи Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).